خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : دهه فجر

مناسبت : دهه فجر
تعداد 194 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : وجهه دولت آمریکا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4416497
کد همراه اول : 32774
کد رایـــتـــــــــــل : 8319
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/07/30
تبلیغات : تعداد 10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : آمریکا تروریست بزرگ
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414490
کد همراه اول : 87042
کد رایـــتـــــــــــل : 9119
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تبلیغات : تعداد 12
رهبر معظم انقلاب - دهه فجر فارسی
            
عنوان : انقلاب ما
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412733
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/11/18
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : آمریکا و مردم ملتها
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412889
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : دوباره می سازمت وطن
اثر : بیژن بیژنی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 441672
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1388/09/23
پویا بیاتی - دهه فجر
            
عنوان : وطن1
اثر : پویا بیاتی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138994
کد هفتگی ایرانسل : 44138981
کد همراه اول : 14082
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : احمدرضا فریدونی
            
عنوان : وطن 2
اثر : احمدرضا فریدونی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4418257
کد همراه اول : 90477
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/11/15
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : درخشش انقلاب
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412890
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسن محمودزاده
            
عنوان : سرزمین من2
اثر : حسن محمودزاده اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44125597
کد هفتگی ایرانسل : 44125632
کد همراه اول : 94223
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/08
تبلیغات : تعداد 10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امیرحسن عباس زاده
            
عنوان : ایران من1
اثر : امیرحسن عباس زاده اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131016
کد هفتگی ایرانسل : 44131026
کد همراه اول : 94416
گویش : مازندرانی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/08/14
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : اسمم ایرانه1
اثر : پویا بیاتی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132651
کد هفتگی ایرانسل : 44132636
کد همراه اول : 10134
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/14
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : انقلاب و استقلال سیاسی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412734
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/11/18
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی سلحشور
            
عنوان : زیر پرچم انقلاب
اثر : مهدی سلحشور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116827
کد همراه اول : 90446
کد رایـــتـــــــــــل : 20939
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/20
تبلیغات : تعداد 13

            
عنوان : آمریکا ننگ به نیرنگ تو
اثر : اقتباسی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44113532
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/02/05
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : ای سرزمین من
اثر : پویا بیاتی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413361
کد رایـــتـــــــــــل : 7283
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : یار دبستانی.گیتاروفلوت
اثر : جمشید جم اضافه به شروط
کد همراه اول : 34080
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 4
امام خمینی رحمه الله علیه - دهه فجر فارسی
            
عنوان : ایمان و پیروزی
اثر : امام خمینی رحمه الله علیه اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412727
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/10/24
تبلیغات : تعداد 11

            
عنوان : از فارس تا خزر
اثر : خشایار اعتمادی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 441671
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1388/09/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بهار بی خزان انقلاب
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413455
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/03/12
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی سلحشور
            
عنوان : ای رهبر حسینی
اثر : مهدی سلحشور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116812
کد همراه اول : 90437
کد رایـــتـــــــــــل : 20927
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/20
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - دهه فجر فارسی
            
عنوان : انقلاب ملت را زنده کرد
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414491
کد همراه اول : 87065
کد رایـــتـــــــــــل : 9121
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تبلیغات : تعداد 12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی صدیقی راد
            
عنوان : سرای سر افراز
اثر : علی صدیقی راد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4419354
کد همراه اول : 94090
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/13
تبلیغات : تعداد 1
گروه احلی من العسل - دهه فجر فارسی
            
عنوان : فریاد انقلاب
اثر : گروه احلی من العسل اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44124078
کد هفتگی ایرانسل : 44124022
کد همراه اول : 30069
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/29
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : مهمترین مساله انقلاب ما
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412737
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/11/22
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : آیسا حیدری
            
عنوان : ایران1
اثر : آیسا حیدری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132735
کد هفتگی ایرانسل : 44132715
کد همراه اول : 10807
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/16
تبلیغات : تعداد 6
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,601,648