خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : هفته بسیج

مناسبت : هفته بسیج
تعداد 25 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
رهبر معظم انقلاب - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : بسیج،بسیج دلها
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412254
کد همراه اول : 81924
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/08
تبلیغات : تعداد 13
رهبر معظم انقلاب - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : بسیج و مجاهدت
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412150
کد همراه اول : 85469
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/07
تبلیغات : تعداد 13
رهبر معظم انقلاب - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : معنای بسیج
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412152
کد همراه اول : 85519
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/07
تبلیغات : تعداد 14
رهبر معظم انقلاب - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : پایه اصلی بسیج
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414494
کد همراه اول : 87113
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تبلیغات : تعداد 9
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بسیج و ایمنی نظام
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412149
کد همراه اول : 85468
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/07
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : خصوصیات بسیج1
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414818
کد همراه اول : 87092
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/09/30
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : شاخص برای بسیجیان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412154
کد همراه اول : 83199
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/07
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : خصوصیات بسیج2
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414819
کد همراه اول : 87093
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/09/30
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : دلبسته‌ی جوانها هستم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131518
کد هفتگی ایرانسل : 44131493
کد همراه اول : 94559
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : لشکر مخلص خدا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414493
کد همراه اول : 87095
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بسیج آیت الهی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412148
کد همراه اول : 87050
کد رایـــتـــــــــــل : 8193
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/07
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : پیروزی تضمین ‌شده
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131520
کد هفتگی ایرانسل : 44131495
کد همراه اول : 95147
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : فرهنگ بسیجی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414817
کد همراه اول : 87069
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/09/30
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : فرهنگ بسیجی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414814
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/07/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علیرضا اسماعیلی
            
عنوان : امام خامنه ای
اثر : علیرضا اسماعیلی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44111559
کد همراه اول : 73496
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/12/11
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بسیج دو جلوه دارد
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131516
کد هفتگی ایرانسل : 44131501
کد همراه اول : 94557
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : پرچم‌دار عدالت و آزادی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131519
کد هفتگی ایرانسل : 44131494
کد همراه اول : 95145
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بسیج مستضعفین
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131515
کد هفتگی ایرانسل : 44131491
کد همراه اول : 94556
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : در معرض توطئه‌ی دشمن
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131517
کد هفتگی ایرانسل : 44131492
کد همراه اول : 94558
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 9
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بسیج بزرگ‌ترین شبکه‌ی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131514
کد هفتگی ایرانسل : 44131490
کد همراه اول : 94555
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 6
گروه عاشقان ولایت یزد - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : ای بسیجی
اثر : گروه عاشقان ولایت یزد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116675
کد همراه اول : 22460
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/10/29
تبلیغات : تعداد 11

            
عنوان : شکر خدا کشور ما
اثر : سجاد داوری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44113136
کد همراه اول : 80252
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فرهنگی هنری طاها لارستان
            
عنوان : شیران بیشه 2
اثر : گروه فرهنگی هنری طاها لارستان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44111452
کد همراه اول : 72926
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/11/07
تبلیغات : تعداد 11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه فرهنگی هنری طاها لارستان
            
عنوان : شیران بیشه 1
اثر : گروه فرهنگی هنری طاها لارستان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44111451
کد همراه اول : 72925
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/11/07
تبلیغات : تعداد 6
مجتبی شفیعی - هفته بسیج فارسی
            
عنوان : بسیجی اهل ایرانیم
اثر : مجتبی شفیعی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116765
کد همراه اول : 21771
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/12
تبلیغات : تعداد 11
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,079,561