خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز

حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : زینب ازشام
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144243
کد همراه اول : 30727
مناسبت : اربعین اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : یارفداکار
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144242
کد همراه اول : 30726
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : شیعیان گشته عیان
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144241
کد همراه اول : 30725
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : شهید محراب
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144246
کد همراه اول : 30724
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : سیر کمال
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144240
کد همراه اول : 30723
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : قرآن کوچک
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144248
کد همراه اول : 30722
مناسبت : مبعث رسول اکرم (ص) اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : نیمه پنهان
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144239
کد همراه اول : 30721
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : مصیبت شهادت امام علی
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144245
کد همراه اول : 30720
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : فروغ لایزال
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144247
کد همراه اول : 30719
مناسبت : میلاد حضرت علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : فصل معراج
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144238
کد همراه اول : 30718
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدرضا سجادی پور
            
عنوان : فقط حیدر
اثر : سیدرضا سجادی پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144244
کد همراه اول : 30717
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی اقبال
            
عنوان : سلطان عطشان
اثر : مهدی اقبال اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144237
کد همراه اول : 30796
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین مشکینی
            
عنوان : شاه غم عاشقا 2
اثر : حسین مشکینی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144236
کد همراه اول : 29588
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین مشکینی
            
عنوان : شاه غم عاشقا 1
اثر : حسین مشکینی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144235
کد همراه اول : 29587
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین مشکینی
            
عنوان : دایه وی بکه
اثر : حسین مشکینی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144234
کد همراه اول : 29586
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین مشکینی
            
عنوان : چمر
اثر : حسین مشکینی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144233
کد همراه اول : 29585
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهمن فرتوت
            
عنوان : دِدیم آی گول
اثر : بهمن فرتوت اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144249
کد همراه اول : 29581
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : یا رفیق
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144229
کد همراه اول : 29580
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : پا بوس2
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144231
کد همراه اول : 29579
مناسبت : شهادت امام رضا علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : پا بوس1
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144230
کد همراه اول : 29578
مناسبت : شهادت امام رضا علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : جاده عاشقی
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144232
کد همراه اول : 29577
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : قبله دعا
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144228
کد همراه اول : 29576
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : گرفته دلم برای حرم
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144227
کد همراه اول : 29575
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امین اجلال پور
            
عنوان : بی تو میمیرم
اثر : امین اجلال پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144226
کد همراه اول : 29574
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : بی نظیر3
اثر : پویا بیاتی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44144200
کد همراه اول : 29584
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/07
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,231,112,261