خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : گروه تواشیح میعاد قم - صفحه 2

صاحب اثر : گروه تواشیح میعاد قم

تعداد 49 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : معصومه س1
کد ایرانـســــل : 44122181
کد هفتگی ایرانسل : 44122225
کد همراه اول : 27237
مناسبت : وفات حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات14
کد ایرانـســــل : 44123535
کد هفتگی ایرانسل : 44123582
کد همراه اول : 28633
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات13
کد ایرانـســــل : 44123534
کد هفتگی ایرانسل : 44123581
کد همراه اول : 28632
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات10
کد ایرانـســــل : 44123531
کد هفتگی ایرانسل : 44123578
کد همراه اول : 28629
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات11
کد ایرانـســــل : 44123532
کد هفتگی ایرانسل : 44123579
کد همراه اول : 28630
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : رمضان
کد ایرانـســــل : 44122192
کد هفتگی ایرانسل : 44122236
کد همراه اول : 27242
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : یا حبیب
کد ایرانـســــل : 44122195
کد هفتگی ایرانسل : 44122239
کد همراه اول : 27245
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات5
کد ایرانـســــل : 44123526
کد هفتگی ایرانسل : 44123573
کد همراه اول : 28637
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : لبیک یابن الحیدر
کد همراه اول : 26657
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات9
کد ایرانـســــل : 44123530
کد هفتگی ایرانسل : 44123577
کد همراه اول : 28641
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
گروه تواشیح میعاد قم - ماه رمضان فارسی
            
عنوان : شهر رمضان
کد ایرانـســــل : 44122193
کد هفتگی ایرانسل : 44122237
کد همراه اول : 27243
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : یا مجیر
کد ایرانـســــل : 44122196
کد هفتگی ایرانسل : 44122240
کد همراه اول : 27246
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : امام حسن
کد ایرانـســــل : 44122164
کد هفتگی ایرانسل : 44122209
کد همراه اول : 27235
مناسبت : میلاد امام حسن علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : مدافعان حرم1
کد ایرانـســــل : 44122189
کد هفتگی ایرانسل : 44122233
کد همراه اول : 27240
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات12
کد ایرانـســــل : 44123533
کد هفتگی ایرانسل : 44123580
کد همراه اول : 28631
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : امام علی
کد ایرانـســــل : 44122166
کد هفتگی ایرانسل : 44122210
کد همراه اول : 27229
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : بانوی بی نشان1
کد ایرانـســــل : 44122177
کد هفتگی ایرانسل : 44122221
کد همراه اول : 27224
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : عید1
کد ایرانـســــل : 44126472
کد هفتگی ایرانسل : 44126531
کد همراه اول : 29991
مناسبت : نوروز اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : لک ثمنا
کد ایرانـســــل : 44122190
کد هفتگی ایرانسل : 44122234
کد همراه اول : 27236
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : اربعین.عربی
کد ایرانـســــل : 44122103
کد هفتگی ایرانسل : 44122136
کد همراه اول : 26658
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : عید2
کد ایرانـســــل : 44126473
کد هفتگی ایرانسل : 44126532
کد همراه اول : 29992
مناسبت : نوروز اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/12/14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : معصومه س3
کد ایرانـســــل : 44122183
کد هفتگی ایرانسل : 44122227
کد همراه اول : 27239
مناسبت : وفات حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : معصومه س2
کد ایرانـســــل : 44122182
کد هفتگی ایرانسل : 44122226
کد همراه اول : 27238
مناسبت : وفات حضرت معصومه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : بانوی بی نشان3
کد ایرانـســــل : 44122179
کد هفتگی ایرانسل : 44122223
کد همراه اول : 27226
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,110,625,680