خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : گروه تواشیح میعاد قم

صاحب اثر : گروه تواشیح میعاد قم

تعداد 49 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات6
کد ایرانـســــل : 44123527
کد هفتگی ایرانسل : 44123574
کد همراه اول : 28638
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : آقا بیا1
کد ایرانـســــل : 44122184
کد هفتگی ایرانسل : 44122228
کد همراه اول : 27221
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : اربعین.فارسی
کد ایرانـســــل : 44122104
کد هفتگی ایرانسل : 44122137
کد همراه اول : 26659
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : کنار قدمهای جابر
کد ایرانـســــل : 44122102
کد هفتگی ایرانسل : 44122135
کد همراه اول : 26656
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : قرآن1
کد ایرانـســــل : 44122198
کد هفتگی ایرانسل : 44122242
کد همراه اول : 27232
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات4
کد ایرانـســــل : 44123536
کد هفتگی ایرانسل : 44123583
کد همراه اول : 28636
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : آقا بیا2
کد ایرانـســــل : 44122185
کد هفتگی ایرانسل : 44122229
کد همراه اول : 27222
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات1
کد ایرانـســــل : 44123524
کد هفتگی ایرانسل : 44123571
کد همراه اول : 28628
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات8
کد ایرانـســــل : 44123529
کد هفتگی ایرانسل : 44123576
کد همراه اول : 28640
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : آه از آن ساعتی
کد ایرانـســــل : 44122100
کد هفتگی ایرانسل : 44122133
کد همراه اول : 26654
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : امام زمان عج 1
کد ایرانـســــل : 44122187
کد هفتگی ایرانسل : 44122231
کد همراه اول : 27230
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
گروه تواشیح میعاد قم - عید فطر فارسی
            
عنوان : عید فطر
کد ایرانـســــل : 44122163
کد هفتگی ایرانسل : 44122208
کد همراه اول : 27228
مناسبت : عید فطر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات2
کد ایرانـســــل : 44123537
کد هفتگی ایرانسل : 44123584
کد همراه اول : 28634
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : قرآن2
کد ایرانـســــل : 44122199
کد هفتگی ایرانسل : 44122243
کد همراه اول : 27233
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : زیارت اربعین
کد ایرانـســــل : 44122101
کد هفتگی ایرانسل : 44122134
کد همراه اول : 26655
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : آقا بیا3
کد ایرانـســــل : 44122186
کد هفتگی ایرانسل : 44122230
کد همراه اول : 27223
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : یا عدتی
کد ایرانـســــل : 44122197
کد هفتگی ایرانسل : 44122241
کد همراه اول : 27247
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : مناجات
کد ایرانـســــل : 44122191
کد هفتگی ایرانسل : 44122235
کد همراه اول : 27241
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
گروه تواشیح میعاد قم - روزهای جمعه و انتظار فارسی
            
عنوان : امام زمان عج 2
کد ایرانـســــل : 44122188
کد هفتگی ایرانسل : 44122232
کد همراه اول : 27231
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : یا الله
کد ایرانـســــل : 44122194
کد هفتگی ایرانسل : 44122238
کد همراه اول : 27244
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : بانوی بی نشان4
کد ایرانـســــل : 44122180
کد هفتگی ایرانسل : 44122224
کد همراه اول : 27227
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : قرآن
کد ایرانـســــل : 44122165
کد هفتگی ایرانسل : 44122244
کد همراه اول : 27234
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات3
کد ایرانـســــل : 44123525
کد هفتگی ایرانسل : 44123572
کد همراه اول : 28635
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : صلوات7
کد ایرانـســــل : 44123528
کد هفتگی ایرانسل : 44123575
کد همراه اول : 28639
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه تواشیح میعاد قم
            
عنوان : بانوی بی نشان2
کد ایرانـســــل : 44122178
کد هفتگی ایرانسل : 44122222
کد همراه اول : 27225
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/21
تبلیغات : تعداد 3
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,568,327