خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : حسین حقیقی

صاحب اثر : حسین حقیقی

تعداد 38 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : صلوات خاصه
کد همراه اول : 98649
مناسبت : شهادت امام رضا علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/14
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : خانومه خونم
کد ایرانـســــل : 44141891
کد هفتگی ایرانسل : 44141884
کد همراه اول : 18702
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : پای زخمی
کد همراه اول : 98644
مناسبت : اربعین اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : داغ حرم 1
کد همراه اول : 98647
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : ببار ای بارون ببار
کد همراه اول : 21617
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/02/01
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : سلام زیارت عاشورا
کد همراه اول : 98646
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : غریبونه
کد همراه اول : 22468
مناسبت : شهادت امام موسی کاظم علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/26
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : تماشایی
کد ایرانـســــل : 44141893
کد هفتگی ایرانسل : 44141886
کد همراه اول : 18704
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : خدایا از تو ممنونم 1
کد همراه اول : 21620
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/02/01
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : جانان
کد همراه اول : 98642
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/15
تبلیغات : تعداد 3
حسین حقیقی - عید غدیر فارسی
            
عنوان : امیر دل
کد همراه اول : 98640
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/15
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : به نام کربلا
کد همراه اول : 98645
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : حج آخر
کد هفتگی ایرانسل : 44118035
کد همراه اول : 98641
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/15
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : یا فاطمه
کد ایرانـســــل : 44125149
کد هفتگی ایرانسل : 44119577
کد همراه اول : 22467
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : یا مهدی2
کد ایرانـســــل : 44127686
کد هفتگی ایرانسل : 44127736
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : یا مهدی1
کد ایرانـســــل : 44127685
کد هفتگی ایرانسل : 44127735
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/01/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : از اربعین تا اربعین
کد هفتگی ایرانسل : 44118631
کد همراه اول : 98643
مناسبت : اربعین اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : داغ حرم 2
کد هفتگی ایرانسل : 44118628
کد همراه اول : 98648
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : خدایا از تو ممنونم 2
کد ایرانـســــل : 44122957
کد هفتگی ایرانسل : 44120057
کد همراه اول : 21621
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/02/01
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : حیف تو نباشی
کد ایرانـســــل : 44141890
کد هفتگی ایرانسل : 44141883
کد همراه اول : 18701
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : قلب زمانه
کد ایرانـســــل : 44122953
کد هفتگی ایرانسل : 44120035
کد همراه اول : 21614
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/02/01
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : مسیحای رهایی
کد ایرانـســــل : 44122954
کد هفتگی ایرانسل : 44120055
کد همراه اول : 21615
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/02/01
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : ضامن آهو
کد ایرانـســــل : 44120677
کد هفتگی ایرانسل : 44120733
کد همراه اول : 22422
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/30
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : قرنطینه
کد ایرانـســــل : 44141889
کد هفتگی ایرانسل : 44141882
کد همراه اول : 18700
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین حقیقی
            
عنوان : بارانی شد
کد هفتگی ایرانسل : 44119453
کد همراه اول : 22465
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/15
تبلیغات : تعداد 2
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,110,649,357