خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 1
آخرین قرار6-علی بهبهانی-1398
44128339 44128376
48392
آخرین قرار5-علی بهبهانی-1398
44128316 44128375
48382
آخرین قرار4-علی بهبهانی-1398
44128315 44128374
48377
ریشه پنهان3-علی بهبهانی-1398
48449
ریشه پنهان2-علی بهبهانی-1398
48448
ریشه پنهان4-علی بهبهانی-1398
48447

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 2
پرنده4-علی بهبهانی-1398
48445
نگاه 4-علی بهبهانی-1398
48444
نگاه بیکلام3-علی بهبهانی-1398
48421
حس خوب آشنا4-علی بهبهانی-1398
48409
حس خوب آشنا بیکلام3-علی بهبهانی-1398
48402
ریشه پنهان عشق-علی بهبهانی-1398
44127911 44127962
48446

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 3
ریشه پنهان عشق3-علی بهبهانی-1392
4417457
4002505
43990
وقتی تو پیشمی1-علی بهبهانی-1392
43989
با تو1-علی بهبهانی-1392
4417456
4002504
43988
پرنده2-علی بهبهانی-1392
4417455
4002503
43987
پرنده1-علی بهبهانی-1392
4417454
4002502
43986
پرنده3-علی بهبهانی-1392
4417453
4002501
43985

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 4
نگاه2-علی بهبهانی-1392
4417452
4002500
43984
نگاه1-علی بهبهانی-1392
4417451
4002499
43983
آخرین قرار3-علی بهبهانی-1392
4417450
4002498
43982
ریشه پنهان عشق2-علی بهبهانی-1392
4417449
4002506
43981
با تو2-علی بهبهانی-1392
4417448
4002497
43980
دروغ3-علی بهبهانی-1392
43979

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 5
ریشه پنهان عشق1-علی بهبهانی-1392
4417447
4002496
43978
حس خوب آشنا2-علی بهبهانی-1392
4417446
4002495
43977
آخرین قرار2-علی بهبهانی-1392
4417445
4002494
43976
وقتی تو پیشمی2-علی بهبهانی-1392
43975
آخرین قرار1-علی بهبهانی-1392
4417444
4002493
43974
با تو3-علی بهبهانی-1392
43973

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 6
دروغ1-علی بهبهانی-1392
43972
دروغ2-علی بهبهانی-1392
43971
حس خوب آشنا1-علی بهبهانی-1392
4417443
4002492
43970

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,069,755