خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 1
شکوفه ها.پیانو2-همایون خرم-1390
4415652
33169
شکوفه ها.پیانو1-همایون خرم-1390
4415651
33168
شکوفه ها.پیانو-همایون خرم-1390
4415650
33170
شکوفه ها.پیانووویلن1-همایون خرم-1390
4415649
شکوفه ها.پیانووویلن-همایون خرم-1390
4415648
شکوفه ها.چهارمضراب ریتم1-همایون خرم-1390
4415647
33164

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 2
شکوفه ها.چهارمضراب ریتم-همایون خرم-1390
4415646
33165
قطعه ی آوازی.ویلن و پیانو-همایون خرم-1390
4415645
قطعه ای درگشایش.ویلن وپیانو-همایون خرم-1390
4415644
آواز ماهور.پیانو-همایون خرم-1390
4415643
33161
گل افروز3-همایون خرم-1390
4415623
33139
گل افروز2-همایون خرم-1390
4415622
33138

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 3
گل افروز1-همایون خرم-1390
4415621
33137
گل افروز-همایون خرم-1390
4415620
33140
گل افروز.ضربی در بیدادوفرود-همایون خرم-1390
4415619
گل افروز.قطعه دوضربی-همایون خرم-1390
4415618
33135
گل افروز.2ضربی در همایون-همایون خرم-1390
4415617
33134
عشق و اشک2-همایون خرم-1390
4415616
33132

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 4
عشق و اشک1-همایون خرم-1390
4415615
33131
عشق و اشک-همایون خرم-1390
4415614
33133
سوز پنهان.چهار مضراب-همایون خرم-1390
4415533
33517
سوز پنهان3-همایون خرم-1390
4415532
33515
سوز پنهان2-همایون خرم-1390
4415531
33514
سوز پنهان1-همایون خرم-1390
4415530
33513

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 5
چهار مضراب دلکش2-همایون خرم-1390
4415529
33512
چهار مضراب دلکش-همایون خرم-1390
4415534
33511
سوز پنهان-همایون خرم-1390
4415528
33516

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,676,360