خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 1
نغمه آبشار2-جواد معروفی-1391
4415853
4002054
33041
نغمه آبشار1-جواد معروفی-1391
4415852
33042
نغمه آبشار-جواد معروفی-1391
4415851
33043
پرستوها3-جواد معروفی-1391
4415850
33046
پرستوها2-جواد معروفی-1391
4415849
33045
پرستوها1-جواد معروفی-1391
4415848
4001742
33044

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 2
پرستوها-جواد معروفی-1391
4415855
4002055
33047
راپسودی اصفهان3-جواد معروفی-1391
4415847
33056
راپسودی اصفهان.ضربی ماهور-جواد معروفی-1391
4415846
راپسودی اصفهان2-جواد معروفی-1391
4415845
33055
راپسودی اصفهان.ضربی-جواد معروفی-1391
4415844
33059
راپسودی اصفهان1-جواد معروفی-1391
4415856
33054

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 3
راپسودی اصفهان-جواد معروفی-1391
4415843
33057
پیانو.شور3-جواد معروفی-1390
4415508
33497
پیانو.شور2-جواد معروفی-1390
4415506
33496
پیانو.شور1-جواد معروفی-1390
4415505
33495
پیانو.سه گاه3-جواد معروفی-1390
4415504
33493
پیانو.سه گاه2-جواد معروفی-1390
4415503
33492

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 4
پیانو.سه گاه1-جواد معروفی-1390
4415502
33491
پیانو.سه گاه-جواد معروفی-1390
4415501
33494
پیانو.نوا2-جواد معروفی-1390
4415507
33489
پیانو.نوا1-جواد معروفی-1390
4415500
33488
پیانو.نوا-جواد معروفی-1390
4415499
33490
پیانو.بیات راجع-جواد معروفی-1390
4415498
33487

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 5
پیانو.شور-جواد معروفی-1390
4415467
پیانو.بیات ترک3-جواد معروفی-1390
4415466
پیانو.بیات ترک2-جواد معروفی-1390
4415465
پیانو.بیات ترک1-جواد معروفی-1390
4415464
پیانو.بیات ترک-جواد معروفی-1390
4415463

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,747,859