خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 1
عود.عبدالوهاب شهیدی3-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415602
عود.عبدالوهاب شهیدی2-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415601
راز عود3-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415514
راز عود2-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415513
33219
راز عود1-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415512
33218
راز عود-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415511

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 2
عود.عبدالوهاب شهیدی1-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415510
عود.عبدالوهاب شهیدی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415509
تو را می خوام-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415426
33715
شتربانا.قطعه دوم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415425
33714
شتربانا-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415424
33713
دل خونم ای دوست-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415423
33712

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 3
به فریادم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415422
33711
به دلم غم دارم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415421
33710
از سفر برگشتی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415420
33709
آوای نی.بیکلام1-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415419
33707
آوای نی.بیکلام-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415418
33708
گله دارم.قطعه سوم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415379
33451

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 4
گله دارم.قطعه دوم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415378
33450
گله دارم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415377
33449
سر در گریبون-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415291
33780
نگاه گرم تو-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415290
33779
میشکنی شیشه دلم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415289
33778
خوشا دلی که-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415288
33777

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 5
هیچ مدارا نکنی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415287
33776
دیده ما دریاست-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415286
33775
دل نازک مثال شیشه بی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415285
33774
بیار باده-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415292
33773
با دلم وفا کن-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415284
33772
آه من دامنت بگیره-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415283
33771

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 6
در مدح علی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415246
32787
به علی اگر بری التجا-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415245
32786
علی علی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415244
32784
بانگ آب-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415243
32785
اگررسدبه علی دلی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415242
32783
ولای علی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415241
32794

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 7
طریق بندگی علی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415240
32793
سایه از سرم برمدار-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415236
32792
جان من بستان-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415235
32791
در مدح علی3-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415239
32790
در مدح علی2-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415238
32789
در مدح علی1-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415237
32788

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 8
غمخوار دلم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415152
34018
تن محنت کشیده-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415151
34022
خریدار محبت-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415150
34021
هزاران غم به دل-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415149
34020
گلستان جای تو-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415148
34019
غم عشقت-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415147
34017

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 9
دوری از برم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415146
34016
دلم دور است-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415145
34015
دلی نازک-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415144
34014
دلی دارم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415143
34013
داد از این دل-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415142
34012
چه می خواهی؟-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415141
34011

لیست پیشوازها ، اثر عبدالوهاب شهیدی 10
بی تو اشکم-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415140
34010
بخوان نی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415139
34009
به هر شاخه گلی بی-عبدالوهاب شهیدی-1390
4415138
34008

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,015,489