خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 1
و عشق-احمدرضا احمدی-1390
4415056
36131
تنهایی-احمدرضا احمدی-1390
4415055
36130
صدا کن مرا-احمدرضا احمدی-1390
4415054
36129
روشنی،من،گل،آب-احمدرضا احمدی-1390
4415059
36128
نهر تنهایی-احمدرضا احمدی-1390
4415053
36127
مانده تا آب شود-احمدرضا احمدی-1390
4415052
36126

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 2
غروب بود-احمدرضا احمدی-1390
4415051
36125
دلم عجیب گرفته-احمدرضا احمدی-1390
4415050
36124
چیزهایی است که نمی دانم-احمدرضا احمدی-1390
4415049
36123
از اهالی امروز-احمدرضا احمدی-1390
4415048
36122
تنها در پس در-احمدرضا احمدی-1390
4415010
36144
روشنی در-احمدرضا احمدی-1390
4415009
36143

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 3
پشت هیچستان-احمدرضا احمدی-1390
4415008
36142
پس از لحظه های دراز2-احمدرضا احمدی-1390
4415007
36140
پس از لحظه های دراز-احمدرضا احمدی-1390
4415006
36141
نیلوفر.قطعه دوم-احمدرضا احمدی-1390
4415005
36139
نیلوفر-احمدرضا احمدی-1390
4415004
36138
مشتی خاک-احمدرضا احمدی-1390
4415003
36137

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 4
کفشهایم کو؟-احمدرضا احمدی-1390
4415015
36136
گنبد کاه گلی-احمدرضا احمدی-1390
4415014
36135
به سراغ من اگر می آیید-احمدرضا احمدی-1390
4415013
36134
بازترین پنجره-احمدرضا احمدی-1390
4415012
36133
باید امشب بروم-احمدرضا احمدی-1390
4415011
36132

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,113,493