خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 1
رنگ قزاقی-ناصر چشم آذر-1390
4415002
رنگ قشنگی-ناصر چشم آذر-1390
4415001
های دی لی لی-ناصر چشم آذر-1390
4415000
گوی دن زانور-ناصر چشم آذر-1390
4414999
4002253
بیلی بیلوتریی دانه-ناصر چشم آذر-1390
4414998
وازلدی واز.قطعه دوم-ناصر چشم آذر-1390
4414997
36002

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 2
وازلدی واز-ناصر چشم آذر-1390
4414996
شیخ هانی-ناصر چشم آذر-1390
4414995
رنگ سیما-ناصر چشم آذر-1390
4414994
رنگ ماهور-ناصر چشم آذر-1390
4414993
رنگ جانیمان.قطعه دوم-ناصر چشم آذر-1390
4414992
رنگ جانیمان-ناصر چشم آذر-1390
4414991

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 3
رنگ قزاقی.قطعه دوم-ناصر چشم آذر-1390
4414990
رنگ لزگی-ناصر چشم آذر-1390
4414837
36030
رنگ روشنی.قطعه دوم-ناصر چشم آذر-1390
4414836
36029
رنگ روشنی-ناصر چشم آذر-1390
4414835
36028
رنگ واغزالی-ناصر چشم آذر-1390
4414834
36027
رنگ شکوفه-ناصر چشم آذر-1390
4414833
36026

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 4
رنگ چوپان-ناصر چشم آذر-1390
4414832
36025
رنگ گل-ناصر چشم آذر-1390
4414831
36024
رنگ مجسمه-ناصر چشم آذر-1390
4414830
36023
رنگ ناز-ناصر چشم آذر-1390
4414829
36022
رنگ گلچهره-ناصر چشم آذر-1390
4414873
36021
رنگ شالاقو-ناصر چشم آذر-1390
4414828
36020

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 5
مبارک باد-ناصر چشم آذر-1390
36019

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,003,044