خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 1
ز دست محجوب2-علی اکبر شیدا-1390
4414800
ز دست محجوب-علی اکبر شیدا-1390
4414799
ضربی زلف سرکجت2-علی اکبر شیدا-1390
4414798
ضربی زلف سرکجت-علی اکبر شیدا-1390
4414797
سرو خجل-علی اکبر شیدا-1390
4414796
اوج فرود به ابو عطا-علی اکبر شیدا-1390
4414795

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 2
نرگس مستی2-علی اکبر شیدا-1390
4414794
نرگس مستی-علی اکبر شیدا-1390
4414793
مراد خانی-علی اکبر شیدا-1390
4414792
مثنوی2-علی اکبر شیدا-1390
4414791
مثنوی-علی اکبر شیدا-1390
4414790
ای زلف کجت2-علی اکبر شیدا-1390
4414789

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 3
ای زلف کجت-علی اکبر شیدا-1390
4414788
عشق تو آتش جانا2-علی اکبر شیدا-1390
4414787
عشق تو آتش جانا-علی اکبر شیدا-1390
4414786
درآمد ماهور-علی اکبر شیدا-1390
4414785
چارپاره-علی اکبر شیدا-1390
4414784
عقرب زلف کجت-علی اکبر شیدا-1390
4414783

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 4
کوی دوست-علی اکبر شیدا-1390
4414759
رخ زیبا-علی اکبر شیدا-1390
4414757
مه من-علی اکبر شیدا-1390
4414756
بیات راجع-علی اکبر شیدا-1390
4414755
درآمد اصفهان-علی اکبر شیدا-1390
4414754
بت چین-علی اکبر شیدا-1390
4414753

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 5
بیداد-علی اکبر شیدا-1390
4414763
بیات راجع.قطعه دوم-علی اکبر شیدا-1390
4414752

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,690,765