خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 1
نی وتنبک-حسن ناهید-1390
4415642
33157
گل ونی3-حسن ناهید-1390
4415641
33155
گل ونی2-حسن ناهید-1390
4415640
33154
گل و نی1-حسن ناهید-1390
4415639
33153
گل و نی-حسن ناهید-1390
4415638
33156
گل و نی.نهفت-حسن ناهید-1390
4415637
33152

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 2
گل و نی.نغمه-حسن ناهید-1390
4415636
33151
گل ونی.درآمدنوا-حسن ناهید-1390
4415635
33150
گل و نی.درآمدماهور-حسن ناهید-1390
4415634
33149
گل و نی.بختیاری-حسن ناهید-1390
4415633
33148
گل ونی.چهارمضراب نوا2-حسن ناهید-1390
4415632
33146
گل ونی.چهارمضراب نوا1-حسن ناهید-1390
4415631
33145

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 3
گل ونی.چهارمضراب نوا-حسن ناهید-1390
4415630
33147
گل ونی.چهارمضراب-حسن ناهید-1390
4415629
33144
گل ونی.دوضربی درشوشتری1-حسن ناهید-1390
4415628
29801
گل ونی.دوضربی درشوشتری-حسن ناهید-1390
4415627
33143
آواز شوشتری-حسن ناهید-1390
4415626
33141
آوای نی.بیات اصفهان1-حسن ناهید-1390
4415497
33477

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 4
آوای نی.مخالف سه گاه1-حسن ناهید-1390
4415496
33485
آوای نی.مخالف سه گاه-حسن ناهید-1390
4415495
33486
آوای نی.مغلوب-حسن ناهید-1390
4415494
33484
آوای نی.بیات ترک3-حسن ناهید-1390
4415493
33483
آوای نی.بیات ترک2-حسن ناهید-1390
4415492
33481
آوای نی.بیات ترک1-حسن ناهید-1390
4415491
33480

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 5
آوای نی.بیات ترک-حسن ناهید-1390
4415490
33482
آوای نی.بیات راجع-حسن ناهید-1390
4415489
33479
آوای نی.بیات اصفهان-حسن ناهید-1390
4415488
33478
آوای نی.ابوعطا2-حسن ناهید-1390
4415487
33475
آوای نی.ابوعطا1-حسن ناهید-1390
4415486
33474
آوای نی.ابوعطا-حسن ناهید-1390
4415485
33476

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 6
تصنیف خواب.بیکلام-حسن ناهید-1390
4414418
4002548
80589
صدای نی.بیکلام-حسن ناهید-1390
4414414
4002546
80586
نوای نی.بی کلام-حسن ناهید-1390
4414406
4002538
80582

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,006,756