خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر محسن فرهمند آزاد

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محسن فرهمند آزاد 1
من سلطانک بادومه-محسن فرهمند آزاد-1390
64382
من علوک باعلاه-محسن فرهمند آزاد-1390
64381
من نورک بانوره-محسن فرهمند آزاد-1390
64380
من مشیتک بامضاها-محسن فرهمند آزاد-1390
64379
من مسائلک باحبها الیک-محسن فرهمند آزاد-1390
64378
من کلماتک باتمها-محسن فرهمند آزاد-1390
64377

لیست پیشوازها ، اثر محسن فرهمند آزاد 2
من علمک بانفذه-محسن فرهمند آزاد-1390
64375
من بهائک بابهاه-محسن فرهمند آزاد-1390
64374
من آیاتک باکرمها-محسن فرهمند آزاد-1390
64373
من اسمائک باکبرها-محسن فرهمند آزاد-1390
64372
دعای نور-محسن فرهمند آزاد-1390
64371
اللهم اصلح عبدک-محسن فرهمند آزاد-1390
64370

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,567,532