خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 1
ابتهال.وحدت-گروه معراج قم-1398
44127804 44127814
93533
پرچم قرآن-گروه معراج قم-1398
44127831 44127851
93573
ماه رحمت2-گروه معراج قم-1398
44127846 44127865
93558
ماه رحمت1-گروه معراج قم-1398
44127845 44127864
93557
میرکاروان2-گروه معراج قم-1398
44127850 44127869
93560
میرکاروان1-گروه معراج قم-1398
44127849 44127868
93559

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 2
خفته درخون-گروه معراج قم-1398
44127822 44127830
93550
خاتم الرسل-گروه معراج قم-1398
44127816 44127824
93548
ای برترین نور زمین-گروه معراج قم-1398
44127797 44127807
93539
الینا ارسل المختار-گروه معراج قم-1398
44127803 44127813
93543
اله وحده وحده-گروه معراج قم-1398
44127802 44127812
93542
خاک جاویدان-گروه معراج قم-1398
44127815 44127823
93546

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 3
ایران-گروه معراج قم-1398
44127872 44127870
93544
یا امه الاسلام-گروه معراج قم-1398
44127765 44127772
93585
مولایاحسین جان-گروه معراج قم-1398
44127766 44127773
93579
تلاوت آیه13حجرات-گروه معراج قم-1398
44127764 44127771
93578
راز و نیاز-گروه معراج قم-1398
44127848 44127867
93575
مصطفی.استانبولی-گروه معراج قم-1398
44127847 44127866
93567

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 4
لا اله الا الله3-گروه معراج قم-1398
44127821 44127829
93555
لااله الا الله2-گروه معراج قم-1398
44127820 44127828
93553
لااله الا الله1-گروه معراج قم-1398
44127819 44127827
93552
ابتهال.مناجات-گروه معراج قم-1398
44127801 44127811
93535
دعای جوشن کبیر-گروه معراج قم-1398
44127800 44127810
93532
درمان دردها-گروه معراج قم-1398
44127799 44127809
93531

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 5
به سویت آمدم-گروه معراج قم-1398
44127784 44127795
93530
به سوی او-گروه معراج قم-1398
44127783 44127794
93529
بانوی فدک-گروه معراج قم-1398
44127774 44127785
93528
نریشن آیه13حجرات-گروه معراج قم-1398
44127782 44127793
93526
طبیب درد دلها-گروه معراج قم-1398
44127763 44127770
93577
مهدی بیا-گروه معراج قم-1398
44127844 44127863
93556

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 6
آمدی خوش آمدی-گروه معراج قم-1398
44127818 44127826
93551
خلیفه رب العالمین-گروه معراج قم-1398
44127817 44127825
93547
امام الوری-گروه معراج قم-1398
44127798 44127808
93538
آروم جونم-گروه معراج قم-1398
44127780 44127791
93524
آرام جان-گروه معراج قم-1398
44127779 44127790
93523
انت رجایی-گروه معراج قم-1398
44127778 44127789
93521

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 7
یاشفیعی فی یوم الحشر-گروه معراج قم-1398
44127762 44127769
93587
یا رسول الله-گروه معراج قم-1398
44127761 44127768
93586
یا مبعث الاخلاق-گروه معراج قم-1398
44127760 44127767
93580
صل الله علیک-گروه معراج قم-1398
44127843 44127862
93576
پیامبر کریم-گروه معراج قم-1398
44127842 44127861
93574
نور العیونی-گروه معراج قم-1398
44127841 44127860
93572

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 8
نور ساطع-گروه معراج قم-1398
44127840 44127859
93571
نور خدا-گروه معراج قم-1398
44127839 44127858
93570
نعم الاسوه-گروه معراج قم-1398
44127838 44127857
93569
مصطفی.عربی-گروه معراج قم-1398
44127837 44127856
93568
مصطفی.انگلیسی-گروه معراج قم-1398
44127836 44127855
93566
محمد3-گروه معراج قم-1398
44127835 44127854
93564

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 9
محمد2-گروه معراج قم-1398
44127834 44127853
93563
محمد1-گروه معراج قم-1398
44127833 44127852
93562
محمد-گروه معراج قم-1398
44127832 44127871
93561
ابتهال-گروه معراج قم-1398
44127873 44127806
93534
بلغ العلی بکماله-گروه معراج قم-1398
44127777 44127788
93527
انت الاسوه-گروه معراج قم-1398
44127776 44127787
93522

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 10
انت القدوه-گروه معراج قم-1398
44127775 44127786
93520
عهد باشهیدان-گروه معراج قم-1398
44127781 44127792
93519
اقتدار-گروه معراج قم-1398
44128711 441287230
93537
کشور وفا-گروه معراج قم-1398
44127526 44127564
93545
قرآن-گروه معراج قم-1398
44127525 44127563
93541
مختار-گروه معراج قم-1398
44127522 44127560
93565

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 11
خدا-گروه معراج قم-1398
44127521 44127559
93549
فراز-گروه معراج قم-1398
44127520 44127558
93540
ابتهال-گروه معراج قم-1398
44127519 44127557
93534
آیه-گروه معراج قم-1398
44127518 44127556
آیات-گروه معراج قم-1398
44127517 44127555
93525
یا مقلب القلوب4-گروه معراج قم-1397
93584

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 12
یا مقلب القلوب3-گروه معراج قم-1397
93583
یا مقلب القلوب2-گروه معراج قم-1397
93582
یا مقلب القلوب1-گروه معراج قم-1397
93581

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,773,088