خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 1
ضامن آهور3-حسن محمودزاده-1397
44127149 44127206
94234
ضامن آهور2-حسن محمودزاده-1397
44127148 44127205
94233
ضامن آهور1-حسن محمودزاده-1397
44127147 44127204
94232
مثلث شیطان3-حسن محمودزاده-1397
44127170 44127227
94231
مثلث شیطان2-حسن محمودزاده-1397
44127169 44127226
94230
مثلث شیطان1-حسن محمودزاده-1397
44127168 44127225
94229

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 2
سنگر به سنگر2-حسن محمودزاده-1397
44127161 44127218
94221
سنگر به سنگر1-حسن محمودزاده-1397
44127160 44127217
94220
نقاب3-حسن محمودزاده-1397
44127136 44127194
94216
نقاب2-حسن محمودزاده-1397
44127135 44127193
94215
نقاب1-حسن محمودزاده-1397
44127180 44127192
94214
مدافع حرم3-حسن محمودزاده-1397
44127167 44127224
94210

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 3
مدافع حرم2-حسن محمودزاده-1397
44127166 44127223
94209
مدافع حرم1-حسن محمودزاده-1397
44127165 44127222
94208
مرگ بر آمریکا3-حسن محمودزاده-1397
44127134 44127191
94204
مرگ بر آمریکا2-حسن محمودزاده-1397
44127182 44127190
94203
مرگ بر آمریکا1-حسن محمودزاده-1397
44127133 44127189
94202
من انقلابیم2-حسن محمودزاده-1397
44127159 44127216
94201

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 4
من انقلابیم1-حسن محمودزاده-1397
44127158 44127215
94200
محرم راز3-حسن محمودزاده-1397
44127179 44127238
94199
محرم راز2-حسن محمودزاده-1397
44127178 44127237
94198
محرم راز1-حسن محمودزاده-1397
44127177 44127236
94197
لبیک یا زینب3-حسن محمودزاده-1397
44127164 44127221
94196
لبیک یا زینب2-حسن محمودزاده-1397
44127163 44127220
94195

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 5
لبیک یا زینب1-حسن محمودزاده-1397
44127162 44127219
94194
کبوتر زخمی3-حسن محمودزاده-1397
44127157 44127214
94192
کبوتر زخمی2-حسن محمودزاده-1397
44127156 44127213
94191
کبوتر زخمی1-حسن محمودزاده-1397
44127155 44127212
94190
جمعه های انتظار3-حسن محمودزاده-1397
44127143 44127200
94189
جمعه های انتظار2-حسن محمودزاده-1397
44127183 44127232
94188

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 6
جمعه های انتظار1-حسن محمودزاده-1397
44127142 44127231
94187
ایران2-حسن محمودزاده-1397
44127132 44127188
94186
ایران1-حسن محمودزاده-1397
44127131 44127187
94185
حیدر3-حسن محمودزاده-1397
44127176 44127235
94184
حیدر2-حسن محمودزاده-1397
44127175 44127234
94183
حیدر1-حسن محمودزاده-1397
44127174 44127233
94182

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 7
حجاب3-حسن محمودزاده-1397
44127139 44127197
94178
حجاب2-حسن محمودزاده-1397
44127138 44127196
94177
حجاب1-حسن محمودزاده-1397
44127137 44127195
94176
قهرمان گمنام2-حسن محمودزاده-1397
44127154 44127211
94175
قهرمان گمنام1-حسن محمودزاده-1397
44127153 44127210
94174
فلسطین3-حسن محمودزاده-1397
44127146 44127203
94173

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 8
فلسطین2-حسن محمودزاده-1397
44127145 44127202
94172
فلسطین1-حسن محمودزاده-1397
44127144 44127201
94171
دلتنگی3-حسن محمودزاده-1397
44127152 44127209
94168
دلتنگی2-حسن محمودزاده-1397
44127151 44127208
94167
دلتنگی1-حسن محمودزاده-1397
44127150 44127207
94166
برجام نفرجام2-حسن محمودزاده-1397
44127130 44127186
94160

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 9
برجام نفرجام1-حسن محمودزاده-1397
44127129 44127185
94159
از خدا بترس3-حسن محمودزاده-1397
44127173 44127230
94158
از خدا بترس2-حسن محمودزاده-1397
44127172 44127229
94157
از خدا بترس1-حسن محمودزاده-1397
44127171 44127228
94156
آروم جونم2-حسن محمودزاده-1397
44127141 44127199
94155
آروم جونم1-حسن محمودزاده-1397
44127140 44127198
94154

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 10
شبهای جمعه2-حسن محمودزاده-1397
44125602 44125637
94225
شبهای جمعه1-حسن محمودزاده-1397
44125601 44125636
94224
سرزمین من2-حسن محمودزاده-1397
44125597 44125631
94223
سرزمین من1-حسن محمودزاده-1397
44125596 44125631
94222
رهبر فرزانه3-حسن محمودزاده-1397
44125583 44125619
94219
رهبر فرزانه2-حسن محمودزاده-1397
44125582 44125618
94218

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 11
رهبر فرزانه1-حسن محمودزاده-1397
44125581 44125617
94217
مظهر اقتدار3-حسن محمودزاده-1397
44125580 44125616
94207
مظهر اقتدار2-حسن محمودزاده-1397
44125579 44125615
94206
مظهر اقتدار1-حسن محمودزاده-1397
44125578 44125614
94205
کجایید شهیدان خدایی1-حسن محمودزاده-1397
44125589 44125625
94193
شلمچه2-حسن محمودزاده-1397
44125588 44125624
94228

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 12
شلمچه1-حسن محمودزاده-1397
44125587 44125623
94227
مسافر عشق3-حسن محمودزاده-1397
44125586 44125622
94213
مسافر عشق2-حسن محمودزاده-1397
44125585 44125621
94212
مسافر عشق1-حسن محمودزاده-1397
44125584 44125620
94211
حماسه فاطمی3-حسن محمودزاده-1397
44125600 44125635
94181
حماسه فاطمی2-حسن محمودزاده-1397
44125599 44125634
94180

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 13
حماسه فاطمی1-حسن محمودزاده-1397
44125598 44125633
94179
فرمان بده2-حسن محمودزاده-1397
44125577 44125613
94170
فرمان بده1-حسن محمودزاده-1397
44125595 44125630
94169
چشم انتظارم3-حسن محمودزاده-1397
44125594 44125648
94165
چشم انتظارم2-حسن محمودزاده-1397
44125593 44125629
94164
چشم انتظارم1-حسن محمودزاده-1397
44125592 44125628
94163

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 14
چهل فریاد2-حسن محمودزاده-1397
44125591 44125627
94162
چهل فریاد1-حسن محمودزاده-1397
44125590 44125626
94161

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,471,183