خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 1
تصنیف باران2-علیرضا عطائی-1397
44124574 44124622
تصنیف باران1-علیرضا عطائی-1397
44124573 44124621
سرمست-علیرضا عطائی-1397
44124413 44124433
پرده نشین2-علیرضا عطائی-1397
44124412 44124432
پرده نشین1-علیرضا عطائی-1397
44124411 44124431
تصنیف دلستان2-علیرضا عطائی-1397
44124410 44124430

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 2
تصنیف دلستان1-علیرضا عطائی-1397
44124409 44124429
آواز سه گاه2-علیرضا عطائی-1397
44124408 44124428
آواز سه گاه1-علیرضا عطائی-1397
44124407 44124427
سازو آواز مخالف-علیرضا عطائی-1397
44124406 44124426
تصنیف ماه و من-علیرضا عطائی-1397
44124405 44124425
تصنیف بهاران2-علیرضا عطائی-1397
44124404 44124424

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 3
تصنیف بهاران1-علیرضا عطائی-1397
44124403 44124423
تصنیف آسمان2-علیرضا عطائی-1397
44124402 44124422
تصنیف آسمان1-علیرضا عطائی-1397
44124401 44124421
آواز مخالف-علیرضا عطائی-1397
44124400 44124420
آواز دشتی2-علیرضا عطائی-1397
44124399 44124419
آواز دشتی1-علیرضا عطائی-1397
44124398 44124418

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 4
ستاره می شمرم2-علیرضا عطائی-1397
44124317 44124302
ستاره می شمرم1-علیرضا عطائی-1397
44124316 44124318
نوروز-علیرضا عطائی-1397
44124315 44124301
ماه مطرب2-علیرضا عطائی-1397
44124314 44124300
ماه مطرب1-علیرضا عطائی-1397
44124313 44124299
لعل و سنگ-علیرضا عطائی-1397
44124312 44124298

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 5
خنده ی حافظ-علیرضا عطائی-1397
44124311 44124297
کشتی باده2-علیرضا عطائی-1397
44124310 44124296
کشتی باده1-علیرضا عطائی-1397
44124309 44124295
گله دارم-علیرضا عطائی-1397
44124308 44124294
فکر بکر2-علیرضا عطائی-1397
44124307 44124293
فکر بکر1-علیرضا عطائی-1397
44124306 44124292

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 6
عشق جوانی-علیرضا عطائی-1397
44124305 44124291
آب آتش گون2-علیرضا عطائی-1397
44124304 44124290
آب آتش گون1-علیرضا عطائی-1397
44124303 44124289

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,766,569