خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 1
شور مستی3-صدیق تعریف-1397
44125007 44125052
شور مستی2-صدیق تعریف-1397
44125006 44125051
شور مستی1-صدیق تعریف-1397
44125005 44125050
ساز و آواز2-صدیق تعریف-1397
44124985 44125030
ساز و آواز1-صدیق تعریف-1397
44124984 44125029
سر کوه بلند2-صدیق تعریف-1397
44124983 44125028

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 2
سر کوه بلند1-صدیق تعریف-1397
44124982 44125027
رینگ-صدیق تعریف-1397
44124981 44125063
نرگس مست5-صدیق تعریف-1397
44125004 44125049
نرگس مست4-صدیق تعریف-1397
44125003 44125048
نرگس مست3-صدیق تعریف-1397
44125002 44125047
نرگس مست2-صدیق تعریف-1397
44125001 44125046

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 3
نرگس مست1-صدیق تعریف-1397
44125000 44125045
محرم دل5-صدیق تعریف-1397
44124999 44125044
محرم دل4-صدیق تعریف-1397
44124998 44125043
محرم دل3-صدیق تعریف-1397
44124997 44125042
محرم دل2-صدیق تعریف-1397
44124996 44125041
محرم دل1-صدیق تعریف-1397
44124995 44125040

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 4
ماه عروس3-صدیق تعریف-1397
44124994 44125039
ماه عروس2-صدیق تعریف-1397
44124993 44125038
ماه عروس1-صدیق تعریف-1397
44124992 44125037
لیلا خانم7-صدیق تعریف-1397
44124991 44125036
لیلا خانم5-صدیق تعریف-1397
44124990 44125035
لیلا خانم4-صدیق تعریف-1397
44124989 44125034

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 5
لیلا خانم1-صدیق تعریف-1397
44124988 44125033
دو تار خراسانی-صدیق تعریف-1397
44124987 44125032
دو بیتی دشتی1-صدیق تعریف-1397
44124986 44125031
درآمد2-صدیق تعریف-1397
44125009 44125056
درآمد1-صدیق تعریف-1397
44125008 44125055
چهار مضراب2-صدیق تعریف-1397
44125017 44125054

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 6
چهار مضراب2-صدیق تعریف-1397
44124976 44125022
چهار مضراب1-صدیق تعریف-1397
44125016 44125053
چهار مضراب1-صدیق تعریف-1397
44124975 44125021
بالا بلند4-صدیق تعریف-1397
44124980 44125026
بالا بلند3-صدیق تعریف-1397
44124979 44125025
بالا بلند2-صدیق تعریف-1397
44124978 44125024

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 7
بالا بلند1-صدیق تعریف-1397
44124977 44125023
شور شیدایی3-صدیق تعریف-1397
44124250 44124288
شور شیدایی2-صدیق تعریف-1397
44124249 44124287
شور شیدایی1-صدیق تعریف-1397
44124248 44124286
راست پنجگاه4-صدیق تعریف-1397
44124247 44124285
راست پنجگاه3-صدیق تعریف-1397
44124246 44124284

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 8
راست پنجگاه2-صدیق تعریف-1397
44124245 44124283
راست پنجگاه1-صدیق تعریف-1397
44124244 44124282
نسیم سحر3-صدیق تعریف-1397
44124243 44124281
نسیم سحر2-صدیق تعریف-1397
44124242 44124280
نسیم سحر1-صدیق تعریف-1397
44124241 44124279
نیاز4-صدیق تعریف-1397
44124223 44124264

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 9
نیاز3-صدیق تعریف-1397
44124222 44124263
نیاز2-صدیق تعریف-1397
44124221 44124262
نیاز1-صدیق تعریف-1397
44124220 44124261
کتانه3-صدیق تعریف-1397
44124219 44124260
کتانه2-صدیق تعریف-1397
44124218 44124259
کتانه1-صدیق تعریف-1397
44124217 44124258

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 10
جلوه گل4-صدیق تعریف-1397
44124216 44124257
جلوه گل3-صدیق تعریف-1397
44124215 44124256
جلوه گل2-صدیق تعریف-1397
44124214 44124255
جلوه گل1-صدیق تعریف-1397
44124213 44124254
4مضراب همایون.بیکلام-صدیق تعریف-1397
44124212 44124253
فریاد3-صدیق تعریف-1397
44124240 44124278

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 11
فریاد2-صدیق تعریف-1397
44124239 44124277
فریاد1-صدیق تعریف-1397
44124238 44124276
چهار مضراب2.بیکلام-صدیق تعریف-1397
44124252 44124322
چهار مضراب1.بیکلام-صدیق تعریف-1397
44124251 44124321
چهار مضراب2.بیکلام-صدیق تعریف-1397
44124237 44124320
چهار مضراب1.بیکلام-صدیق تعریف-1397
44124236 44124319

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 12
آواز شوشتری4-صدیق تعریف-1397
44124235 44124275
آواز شوشتری3-صدیق تعریف-1397
44124234 44124274
آواز شوشتری2-صدیق تعریف-1397
44124233 44124273
آواز شوشتری1-صدیق تعریف-1397
44124232 44124272
آواز بیداد5 (بیکلام)-صدیق تعریف-1397
44124231 44124271
آواز بیداد4-صدیق تعریف-1397
44124230 44124323

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 13
آواز بیداد3-صدیق تعریف-1397
44124229 44124270
آواز بیداد2-صدیق تعریف-1397
44124228 44124269
آواز بیداد1-صدیق تعریف-1397
44124227 44124268
افسانه3-صدیق تعریف-1397
44124226 44124267
افسانه2-صدیق تعریف-1397
44124225 44124266
افسانه1-صدیق تعریف-1397
44124224 44124265

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,573,558