خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 1
سیه مست جنون 2-آرزو خوب بخت-1397
44122936 44120070
23127
سیه مست جنون 1-آرزو خوب بخت-1397
44122935 44120069
23126
ساقیا 6-آرزو خوب بخت-1397
44122934 44120068
23125
ساقیا 5-آرزو خوب بخت-1397
44122933 44120067
23124
ساقیا 4-آرزو خوب بخت-1397
44122932 44120066
23123
ساقیا 3-آرزو خوب بخت-1397
44122931 44120065
23122

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 2
ساقیا 2-آرزو خوب بخت-1397
44122930 44120064
23121
ساقیا 1-آرزو خوب بخت-1397
44122929 44120063
23120
همای رحمت 6-آرزو خوب بخت-1397
44122928 44120048
23119
همای رحمت 5-آرزو خوب بخت-1397
44122927 44120047
23118
همای رحمت 4-آرزو خوب بخت-1397
44122926 44120046
23117
همای رحمت 3-آرزو خوب بخت-1397
44122925 44120045
23116

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 3
همای رحمت 2-آرزو خوب بخت-1397
44122924 44120044
23115
همای رحمت 1-آرزو خوب بخت-1397
44122923 44120043
23114
حالا چرا 2-آرزو خوب بخت-1397
44122922 44120042
23113
حالا چرا 1-آرزو خوب بخت-1397
44122921 44120041
23112
گله خاموش 2-آرزو خوب بخت-1397
44122937 44120040
23111
گله خاموش 1-آرزو خوب بخت-1397
44122920 44120039
23110

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 4
گله عاشق 2-آرزو خوب بخت-1397
44122919 44120038
23109
گله عاشق 1-آرزو خوب بخت-1397
44122918 44120037
23108
دستم به دامانت3-آرزو خوب بخت-1397
44122917 44120028
23107
دستم به دامانت2-آرزو خوب بخت-1397
44122916 44120027
23106
دستم به دامانت1-آرزو خوب بخت-1397
44122915 44120026
23105
چشم انتظار 4-آرزو خوب بخت-1397
44122973 44120025
23104

لیست پیشوازها ، اثر آرزو خوب بخت 5
چشم انتظار 3-آرزو خوب بخت-1397
44122914 44120024
23103
چشم انتظار 2-آرزو خوب بخت-1397
44122972 44120023
23102
چشم انتظار 1-آرزو خوب بخت-1397
44122913 44120022
23101

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,841,092,611