خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 1
تصنیف نازلو3-کوروش اسدالهی-1396
44117977
98413
تصنیف نازلو2-کوروش اسدالهی-1396
44117976
98412
تصنیف نازلو1-کوروش اسدالهی-1396
44117975
98411
آواز کر ترکه باز2-کوروش اسدالهی-1396
44117946
98399
آواز کر ترکه باز1-کوروش اسدالهی-1396
44117945
98398
تصنیف کوگ رشته2-کوروش اسدالهی-1396
44117974
98408

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 2
تصنیف کوگ رشته1-کوروش اسدالهی-1396
44117973
98407
آواز کلوس2-کوروش اسدالهی-1396
44117943
98403
آواز کلوس1-کوروش اسدالهی-1396
44117942
98402
تصنیف شومه3-کوروش اسدالهی-1396
44117958
98418
تصنیف شومه2-کوروش اسدالهی-1396
44117957
98417
تصنیف شومه1-کوروش اسدالهی-1396
44117956
98416

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 3
آواز همدرنگ2-کوروش اسدالهی-1396
44117941
98397
آواز همدرنگ1-کوروش اسدالهی-1396
44117940
98396
تصنیف رسم نو3-کوروش اسدالهی-1396
44117972
98415
تصنیف رسم نو2-کوروش اسدالهی-1396
44117971
98414
تصنیف رسم نو1-کوروش اسدالهی-1396
44117970
آواز ملک ایرون2-کوروش اسدالهی-1396
44117938
98401

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 4
آواز ملک ایرون1-کوروش اسدالهی-1396
44117937
98400
تصنیف نشیمن2-کوروش اسدالهی-1396
44117969
98410
تصنیف نشیمن1-کوروش اسدالهی-1396
44117968
98409
تصنیف گوگری3-کوروش اسدالهی-1396
44117967
98406
تصنیف گوگری2-کوروش اسدالهی-1396
44117966
98405
تصنیف گوگری1-کوروش اسدالهی-1396
44117965
98404

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,999,522