خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 1
یار گمگشته کجایی-سیدمحمد عاملی-1396
44117202
نیایش-سیدمحمد عاملی-1396
44117193
95752
گینه بیر هفته سایدیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117180
95737
یزلر حسینه قربان-سیدمحمد عاملی-1396
44117209
95763
یازدوق ابوالفضلین آدین-سیدمحمد عاملی-1396
44117201
95762
یا حسین فخر درم-سیدمحمد عاملی-1396
44117200
95761

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 2
یا حبیبی یا حسین-سیدمحمد عاملی-1396
44117199
95760
نوکرون میدانه قارداش-سیدمحمد عاملی-1396
44117192
95753
مشکیوی دولدور گداخ-سیدمحمد عاملی-1396
44117191
95751
مشکیمنن دین اوخ-سیدمحمد عاملی-1396
44117190
95750
محرم اولدی-سیدمحمد عاملی-1396
44117189
95749
لای لای ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117188
95748

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 3
کل اوغول گون باتدی-سیدمحمد عاملی-1396
44117187
95746
هایانداسان آی ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117186
95742
هوای بین الحرمین-سیدمحمد عاملی-1396
44117185
95741
هارای ننه-سیدمحمد عاملی-1396
44117184
95740
گور اوچ پر اوخ-سیدمحمد عاملی-1396
44117183
95739
گوزل آرخام الیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117182
95738

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 4
گلدیم هرایه قارداش-سیدمحمد عاملی-1396
44117177
95734
گلدی گینده ماه محرم-سیدمحمد عاملی-1396
44117176
95733
گل هرایه قارداش-سیدمحمد عاملی-1396
44117175
95732
گل گوزومنن اوخی چک-سیدمحمد عاملی-1396
44117174
95731
یا اباصالح مدد 2-سیدمحمد عاملی-1396
44117179
95711
یا اباصالح مدد 1-سیدمحمد عاملی-1396
44117178
95710

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 5
ترکان آذری-سیدمحمد عاملی-1396
44117135
4009715
95759
شکرت کنم خدایا-سیدمحمد عاملی-1396
44117134
4009714
95758
سلام ما به محرم-سیدمحمد عاملی-1396
44117133
4009713
95757
پیشواز محرم-سیدمحمد عاملی-1396
44117132
4009712
95756
اویان وزیریم اوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117131
4009711
95755
اوغلوم باتوب دی-سیدمحمد عاملی-1396
44117141
4009710
95754

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 6
خورشید من-سیدمحمد عاملی-1396
44117140
4009709
95747
حسین شهبازوم سیندی-سیدمحمد عاملی-1396
44117139
4009708
95745
حسین جان-سیدمحمد عاملی-1396
44117138
4009707
95744
حسین بهشتین آقاسی-سیدمحمد عاملی-1396
44117137
4009706
95743
قارداشیم ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117136
4009705
95736
غیرتلی سرداریم-سیدمحمد عاملی-1396
44117153
4009704
95735

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 7
ای دلبر آزادگان-سیدمحمد عاملی-1396
44117152
4009697
95730
ای یاریم ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117151
4009702
95728
ای تشنه شیرخواریم-سیدمحمد عاملی-1396
44117150
4009701
95727
ای دل محرم آمده-سیدمحمد عاملی-1396
44117149
4009698
95724
ای منیم قارداشیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117148
4009699
95725
ای امیر حرم-سیدمحمد عاملی-1396
44117147
4009696
95723

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 8
عشقوی دیلده سسلیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117146
4009695
95722
دوشدی بلایه باشیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117145
4009694
95721
دولانیم من باشیوا-سیدمحمد عاملی-1396
44117144
4009693
95720
دریای القم-سیدمحمد عاملی-1396
44117163
4009692
95719
دادخواهیم الله-سیدمحمد عاملی-1396
44117162
4009691
95718
چاتدی ماتم آیی-سیدمحمد عاملی-1396
44117161
4009690
95717

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 9
باب المراد ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117160
4009688
95715
اصغریم اوخلاندی-سیدمحمد عاملی-1396
44117159
4009687
95714
آقام آقام ابوالفضل-سیدمحمد عاملی-1396
44117158
4009686
95713
ای زینت ماسوا-سیدمحمد عاملی-1396
44117143
4009703
95729
ای سرو خوش رفتار من-سیدمحمد عاملی-1396
44117142
4009700
95726
به صحرا سر نهادیم-سیدمحمد عاملی-1396
44117157
4009689
95716

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 10
ابر بهارم-سیدمحمد عاملی-1396
44117156
4009685
95712
ابا صالح-سیدمحمد عاملی-1396
44117155
4009684
95709

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,694,474