خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر حسن سلامات

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن سلامات 1
روحی گعدت-حسن سلامات-1398
44129692 44129693
روحـى گعدت ابّابـک-حسن سلامات-1398
44129209 44129227
طالت لیالینه-حسن سلامات-1398
44127910 44127961
اعظم انسان2-حسن سلامات-1397
44127281 44127289
اعظم انسان1-حسن سلامات-1397
44127280 44127288
شمعت وداعک ٢-حسن سلامات-1397
44122005 44122055

لیست پیشوازها ، اثر حسن سلامات 2
شمعت وداعک ١-حسن سلامات-1397
44122004 44122054
من بین محرم-حسن سلامات-1397
44122038 44122056
من بین محرم-حسن سلامات-1397
44121737 44121757
مادر2-حسن سلامات-1396
44125148 44119554
مادر1-حسن سلامات-1396
44125147 44119553
صرخت الوجدان2-حسن سلامات-1396
44126919 44118272

لیست پیشوازها ، اثر حسن سلامات 3
صرخت الوجدان1-حسن سلامات-1396
44126918 44118271
خدمة الغدیر-حسن سلامات-1396
44127050 44118033
شهر مشهد-حسن سلامات-1396
44117710
اهل خوزستان-حسن سلامات-1396
44117721
وداعا2-حسن سلامات-1396
44117466
وداعا-حسن سلامات-1396
44117465

لیست پیشوازها ، اثر حسن سلامات 4
داحی الباب-حسن سلامات-1396
44117107
یاابالحسن-حسن سلامات-1395
44116923
روزگار من-حسن سلامات-1395
44116839
واحسینا-حسن سلامات-1395
44116838
آیحسین-حسن سلامات-1395
44116807
طبیب جروحی-حسن سلامات-1395
44116783

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,568,166