خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 1
رهبر فرزانه 3-کسری کاویانی-1395
44116606
89725
رهبر فرزانه 2-کسری کاویانی-1395
44116605
89725
رهبر فرزانه 1-کسری کاویانی-1395
44116604
89724
حبیب حرم 4-کسری کاویانی-1395
44116595
89711
حبیب حرم 3-کسری کاویانی-1395
44116594
89710
حبیب حرم 2-کسری کاویانی-1395
44116593
89709

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 2
حبیب حرم 1-کسری کاویانی-1395
44116592
89708
قهرمان وطن 2-کسری کاویانی-1395
44116579
89707
قهرمان وطن 1-کسری کاویانی-1395
44116578
89706
سفره آسمانی 2-کسری کاویانی-1395
44114938
89730
سفره آسمانی 1-کسری کاویانی-1395
44114937
89729
سردار همدانی 3-کسری کاویانی-1395
44114941
89728

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 3
سردار همدانی 2-کسری کاویانی-1395
44114940
89727
سردار همدانی 1-کسری کاویانی-1395
44114939
89726
جمعه آسمانی 2-کسری کاویانی-1395
44114927
89722
جمعه آسمانی 1-کسری کاویانی-1395
44114926
89721
ایران 2-کسری کاویانی-1395
44114925
89720
ایران 1-کسری کاویانی-1395
44114924
89719

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 4
هوای وطن 2-کسری کاویانی-1395
44114923
89718
هوای وطن 1-کسری کاویانی-1395
44114922
89717
هوای عید 2-کسری کاویانی-1395
44114929
89716
هوای عید 1-کسری کاویانی-1395
44114928 44119718
89715
حرم آسمانی 3-کسری کاویانی-1395
44114921
89714
حرم آسمانی 2-کسری کاویانی-1395
44114920
89713

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 5
حرم آسمانی 1-کسری کاویانی-1395
44114911
89712
بچه های غزه 3-کسری کاویانی-1395
44114914
89705
بچه های غزه 2-کسری کاویانی-1395
44114913
89704
بچه های غزه 1-کسری کاویانی-1395
44114912
89703

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,475,556