خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 1
زخمه 7-فرهنگ شریف-1395
44114856
4008618
83593
زخمه 6-فرهنگ شریف-1395
44114855
4008617
83592
زخمه 5-فرهنگ شریف-1395
44114854
4008616
83591
زخمه 4-فرهنگ شریف-1395
44114853
4008615
83590
زخمه 3-فرهنگ شریف-1395
44114852
4008614
83589
زخمه 2-فرهنگ شریف-1395
44114851
4008613
83588

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 2
زخمه 1-فرهنگ شریف-1395
44114850
4008612
83587
شور 6-فرهنگ شریف-1395
44114785
4008598
83541
شور 5-فرهنگ شریف-1395
44114784
4008597
83540
شور 4-فرهنگ شریف-1395
44114783
4008596
83539
شور 3-فرهنگ شریف-1395
44114778
4008595
83538
شور 2-فرهنگ شریف-1395
44114777
4008594
83537

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 3
شور 1-فرهنگ شریف-1395
44114776
4008593
83536
همایون 3-فرهنگ شریف-1395
44114773
4008592
83410
همایون 2-فرهنگ شریف-1395
44114772
4008591
83409
همایون 1-فرهنگ شریف-1395
44114771
4008590
83408
سنتی سه گاه 4-فرهنگ شریف-1395
44114759
4008589
83513
سنتی سه گاه 3-فرهنگ شریف-1395
44114758
4008588
83512

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 4
سنتی سه گاه 2-فرهنگ شریف-1395
44114757
4008587
83511
سنتی سه گاه 1-فرهنگ شریف-1395
44114756
4008586
83509
راست پنج گاه 5-فرهنگ شریف-1395
44114602
4008582
83475
راست پنج گاه 4-فرهنگ شریف-1395
44114601
4008581
83474
راست پنج گاه 3-فرهنگ شریف-1395
44114600
4008580
83473
راست پنج گاه 2-فرهنگ شریف-1395
44114599
4008579
83472

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 5
راست پنج گاه 1-فرهنگ شریف-1395
44114598
4008578
83471
سنتی دشتی 3-فرهنگ شریف-1395
44114736
4008585
83327
سنتی دشتی 2-فرهنگ شریف-1395
44114735
4008584
83326
سنتی دشتی 1-فرهنگ شریف-1395
44114734
4008583
83324
سه گاه 5-فرهنگ شریف-1395
44114537
4008855
83521
سه گاه 4-فرهنگ شریف-1395
44114536
4008854
83520

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 6
سه گاه 3-فرهنگ شریف-1395
44114535
4008853
83519
سه گاه 2-فرهنگ شریف-1395
44114534
4008852
83518
سه گاه 1-فرهنگ شریف-1395
44114533
4008851
83517
چهارگاه 5-فرهنگ شریف-1395
44114518
4008838
83320
چهارگاه 4-فرهنگ شریف-1395
44114517
4008837
83319
چهارگاه 3-فرهنگ شریف-1395
44114516
4008836
83318

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 7
چهارگاه 2-فرهنگ شریف-1395
44114515
4008835
83317
چهارگاه 1-فرهنگ شریف-1395
44114514
4008834
83315
ماهور 5-فرهنگ شریف-1395
44114577
4008856
80623
ماهور 4-فرهنگ شریف-1395
44114532
4008850
83434
ماهور 3-فرهنگ شریف-1395
44114531
4008849
83433
ماهور 2-فرهنگ شریف-1395
44114528
4008848
83432

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 8
ماهور 1-فرهنگ شریف-1395
44114527
4008847
83431
دشتی 6-فرهنگ شریف-1395
44114526
4008846
83340
دشتی 5-فرهنگ شریف-1395
44114525
4008845
83339
دشتی 4-فرهنگ شریف-1395
44114524
4008844
83338
دشتی 3-فرهنگ شریف-1395
44114513
4008833
83337
دشتی 2-فرهنگ شریف-1395
44114512
4008832
83336

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 9
دشتی 1-فرهنگ شریف-1395
44114511
4008831
83335
اصفهان 5-فرهنگ شریف-1395
44114523
4008843
83369
اصفهان 4-فرهنگ شریف-1395
44114522
4008842
83368
اصفهان 3-فرهنگ شریف-1395
44114521
4008841
83367
اصفهان 2-فرهنگ شریف-1395
44114520
4008840
83366
اصفهان 1-فرهنگ شریف-1395
44114519
4008839
83365

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 10
ابوعطا 5-فرهنگ شریف-1395
44114510
4008830
83254
ابوعطا 4-فرهنگ شریف-1395
44114509
4008829
83253
ابوعطا 3-فرهنگ شریف-1395
44114508
4008828
83252
ابوعطا 2-فرهنگ شریف-1395
44114507
4008827
83251
ابوعطا 1-فرهنگ شریف-1395
44114506
4008826
83250

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,438,719