خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 1
سه گاه گفتگوی نی و تار 2-حسن کسایی-1395
44114846
4008611
83523
سه گاه گفتگوی نی و تار 1-حسن کسایی-1395
44114845
4008610
83522
بیات ترک گفتگوی نی و تار 2-حسن کسایی-1395
44114835
4008605
83285
بیات ترک گفتگوی نی و تار 1-حسن کسایی-1395
44114834
4008604
83284
سنتی سه گاه 2-حسن کسایی-1395
44114844
4008609
83507
سنتی سه گاه 1-حسن کسایی-1395
44114843
4008608
83506

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 2
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار 2-حسن کسایی-1395
44114842
4008607
83469
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار1-حسن کسایی-1395
44114841
4008606
83470
چهارگاه گفتگوی نی و تار 2-حسن کسایی-1395
44114833
4008603
83316
چهارگاه گفتگوی نی و تار 1-حسن کسایی-1395
44114832
4008602
83314
سنتی بیات ترک 2-حسن کسایی-1395
44114831
4008601
83290
سنتی بیات ترک 1-حسن کسایی-1395
44114830
4008600
83289

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 3
ابوعطا گفتگوی نی و تار-حسن کسایی-1395
44114829
4008599
83249
شور 2-حسن کسایی-1395
44114615
4008567
83545
شور 1-حسن کسایی-1395
44114614
4008566
83544
سه گاه 2-حسن کسایی-1395
44114609
4008565
83510
سه گاه 1-حسن کسایی-1395
44114608
4008564
83508
راست پنج گاه 2-حسن کسایی-1395
44114597
4008563
83477

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 4
راست پنج گاه 1-حسن کسایی-1395
44114596
4008562
83476
مخالف سه گاه 2-حسن کسایی-1395
44114595
4008561
83443
مخالف سه گاه 1-حسن کسایی-1395
44114589
4008560
83442
دشتی-حسن کسایی-1395
44114588
4008559
83343
بیات ترک 2-حسن کسایی-1395
44114587
4008558
83293
بیات ترک 1-حسن کسایی-1395
44114586
4008557
83292

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 5
بیکلام شوشتری 2-حسن کسایی-1395
44114755
4008577
83543
بیکلام شوشتری 1-حسن کسایی-1395
44114754
4008576
83542
بیکلام سه گاه 2-حسن کسایی-1395
44114753
4008575
83516
بیکلام سه گاه 1-حسن کسایی-1395
44114752
4008574
83515
بیکلام ماهور 2-حسن کسایی-1395
44114737
4008573
83423
بیکلام ماهور 1-حسن کسایی-1395
44114680
4008572
83422

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 6
بیکلام دشتی 2-حسن کسایی-1395
44114679
4008571
83342
بیکلام دشتی 1-حسن کسایی-1395
44114678
4008570
83341
بیات اصفهان 2-حسن کسایی-1395
44114638
4008569
83295
بیات اصفهان 1-حسن کسایی-1395
44114637
4008568
83294
ابوعطا 2-حسن کسایی-1395
44114578
4008555
83256
ابوعطا 1-حسن کسایی-1395
44114585
4008556
83255

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 7
شوشتری 2-حسن کسایی-1395
44114475
4008863
83552
شوشتری 1-حسن کسایی-1395
44114474
4008862
83551
شور و شلیل 1-حسن کسایی-1395
44114473
4008861
83549
شور و شلیل 2-حسن کسایی-1395
44114472
4008860
83550
شور-حسن کسایی-1395
44114471
4008859
83535
افشاری 2-حسن کسایی-1395
44114505
4008872
83259

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 8
افشاری 1-حسن کسایی-1395
44114504
4008871
83258
نوا 2-حسن کسایی-1395
44114470
4008858
83456
نوا 1-حسن کسایی-1395
44114490
4008866
83455
ماهور 2-حسن کسایی-1395
44114489
4008865
83430
ماهور 1-حسن کسایی-1395
44114488
4008864
83429
دشتی 2-حسن کسایی-1395
44114503
4008870
83325

لیست پیشوازها ، اثر حسن کسایی 9
دشتی 1-حسن کسایی-1395
44114502
4008869
83323
بیات اصفهان 2-حسن کسایی-1395
44114501
4008892
83288
بیات اصفهان 1-حسن کسایی-1395
44114500
4008891
83287

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,707,175