خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 1
فجر 21.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112743
فجر 14.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112742
فجر 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112741
انشقاق 13.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112740
انشقاق1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112739
انفطار 13.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112738

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 2
انفطار 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112737
بروج10.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112731
بروج1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112730
اعلی 11.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112729
اعلی 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112728
عبس 31.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112727

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 3
عبس 17.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112726
عبس 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112725
تکاثر 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112667
78355
همزه 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112666
78354
قارعه 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112665
78353
عادیات 1.هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112507
78352

لیست پیشوازها ، اثر هانی الرفاعی 4
بقره 187هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
78275
بقره 185هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112417
78274
بقره 183هانی الرفاعی-هانی الرفاعی-1394
44112416
78273

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,086,206