خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 1
مطففین 24 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113515
مطففین 18 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113514
مطففین 13 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113513
مطففین 7 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113512
فجر 23 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113519
فجر 17 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113518

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 2
فجر 12 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113517
بروج 8 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113528
بروج 1 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113504
اعلی 10.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113503
اعلی 1 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113500
عبس 37.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113501

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 3
عبس 28 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113499
عبس 21 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113492
عبس 11 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113523
عبس 1 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113491
طارق 9.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113489
4008172
81889
طارق 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113488
4008171
81888

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 4
تکویر 27.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113487
4008170
81887
تکویر 21.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113486
4008169
81886
تکویر 14.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113485
4008168
81885
تکویر 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113479
4008167
81884
مطففین 30.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113478
4008166
81883
مطففین 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113477
4008165
81882

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 5
غاشیه 21.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113475
4008164
81881
غاشیه 11.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113474
4008163
81880
غاشیه 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113473
4008162
81879
فجر 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113472
4008161
81878
انشقاق 15.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113471
4008160
81877
انشقاق 8.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113470
4008159
81876

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 6
انشقاق 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113469
4008158
81875
انفطار 16.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113466
4008202
81874
انفطار 9.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113465
4008156
81873
انفطار 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113464
4008155
81872
بروج 17.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113463
4008154
81871
بروج 11.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113462
4008153
81870

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 7
تین.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113458
4008152
81869
شرح.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113457
4008151
81868
شمس 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113456
4008150
81867
لیل 10.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113455
4008149
81866
لیل 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113454
4008148
81865
قدر.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113449
4008147
81864

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 8
بینه 7.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113446
4008146
81863
بینه 5.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113445
4008145
81862
بینه 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113444
4008144
81861
بلد 8.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113443
4008143
81860
بلد 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113442
4008142
81859
علق 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44113437
4008141
81858

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 9
تکاثر 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112636
78363
ماعون 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112635
78362
کافرون 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112634
78361
همزه 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112633
78360
قریش 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112632
78359
قارعه 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112631
78358

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 10
فیل 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112630
78357
عادیات 1.ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112648
78356
بقره 187ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
78272
بقره 185ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112415
78271
بقره 184 ابراهیم الاخضر-ابراهیم الاخضر-1394
44112414
78270

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,136,826