خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 1
کُهبُنگ3-مهران پازیار-1396
44117929
98452
کُهبُنگ2-مهران پازیار-1396
44117928
98451
کُهبُنگ1-مهران پازیار-1396
44117927
98450
کوگ ایل4-مهران پازیار-1396
44117926
98447
کوگ ایل3-مهران پازیار-1396
44117925
98446
کوگ ایل2-مهران پازیار-1396
44117924
98449

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 2
کوگ ایل1-مهران پازیار-1396
44117923
98448
لاله سحر3-مهران پازیار-1396
44117922
98455
لاله سحر2-مهران پازیار-1396
44117921
98454
لاله سحر1-مهران پازیار-1396
44117920
98453
ستین دل3-مهران پازیار-1396
44117932
98458
ستین دل2-مهران پازیار-1396
44117931
98457

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 3
ستین دل1-مهران پازیار-1396
44117930
98456
بوو3-مهران پازیار-1396
44117916
98442
بوو2-مهران پازیار-1396
44117915
98441
بوو1-مهران پازیار-1396
44117914
98440
آستاره ریز3-مهران پازیار-1396
44117913
98439
آستاره ریز2-مهران پازیار-1396
44117912
98438

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 4
آستاره ریز1-مهران پازیار-1396
44117911
98437
ایرون3-مهران پازیار-1396
44117919
98445
ایرون2-مهران پازیار-1396
44117918
98444
ایرون1-مهران پازیار-1396
44117917
98443
ونیزون 3-مهران پازیار-1394
44112311
4004305
76788
ونیزون 2-مهران پازیار-1394
44112310
4004304
76787

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 5
ونیزون 1-مهران پازیار-1394
44112309
4004303
76786
سودا 2-مهران پازیار-1394
44112302
4004302
76785
سودا 1-مهران پازیار-1394
44112301
4004301
76784
مال به بار 3-مهران پازیار-1394
44112300
4004300
76783
مال به بار 2-مهران پازیار-1394
44112299
4004299
76782
مال به بار 1-مهران پازیار-1394
44112298
4004298
76781

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 6
ایل 2-مهران پازیار-1394
44112293
4004297
76780
ایل 1-مهران پازیار-1394
44112292
4004296
76779
قالیکوه 3-مهران پازیار-1394
44112287
4004295
76778
قالیکوه 2-مهران پازیار-1394
44112286
4004294
76777
قالیکوه 1-مهران پازیار-1394
44112285
4004293
76776
بهار 3-مهران پازیار-1394
44112282
4004292
76775

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 7
بهار 2-مهران پازیار-1394
44112276
4004291
76774
بهار 1-مهران پازیار-1394
44112275
4004290
76773
بنگ تفنگ 2-مهران پازیار-1394
44112272
4004289
76772
بنگ تفنگ 1-مهران پازیار-1394
44112271
4004288
76771

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,747,316