خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم 1
جاء محمد-ملا باسم-1391
71511
ون ولدی-ملا باسم-1389
69770
کم جرح و امصاب-ملا باسم-1389
69769
دروب الفضل-ملا باسم-1389
69768
ارض کرب و بلا-ملا باسم-1389
4412275
69767
اگصد یا زائر الرضا-ملا باسم-1388
70551

لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم 2
ذبح الحسین-ملا باسم-1388
70157
ذبحوا التکبیر-ملا باسم-1388
70156
یا عبدالله یا ولدی-ملا باسم-1388
70155
شمع میلاد احزانک-ملا باسم-1388
70154
سیف الشمر نحر الحسین-ملا باسم-1388
70153
ندائی یا حسین-ملا باسم-1388
70152

لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم 3
مهدک اضلاعی-ملا باسم-1388
70151
غبار النوح-ملا باسم-1388
70150
جرح المصاب-ملا باسم-1388
70149
اسمی رقیه-ملا باسم-1388
70148
الی الکرار احزانا-ملا باسم-1388
70147
ارایت العالمین-ملا باسم-1388
70146

لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم 4
الحسین منی انا من حسین5-ملا باسم-1388
70145
الحسین منی انا من حسین4-ملا باسم-1388
70144
الحسین منی انا من حسین3-ملا باسم-1388
70143
الحسین منی انا من حسین2-ملا باسم-1388
70142
الحسین منی انا من حسین1-ملا باسم-1388
70141
المهد خالی-ملا باسم-1388
70140

لیست پیشوازها ، اثر ملا باسم 5
آه یبنی-ملا باسم-1388
70137
آه یبنی3-ملا باسم-1388
70139
آه یبنی2-ملا باسم-1388
70138
عباس یا عیونی-ملا باسم-1388
70136

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,467,915