خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 1
لاتزرو وازره وزراخری.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414741
76136
غنی و ذوالرحمه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414740
76135
یشرح صدره للاسلام.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414739
76134
لاتدرکه الابصار.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414738
76133
بدیع السموات والارض.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414737
76132
فالق الحب والنوی.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414736
76131

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 2
هوالقاهرفوق عباده.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414735
76130
ماالحیوه الدنیا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414734
76129
خسرالذین.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414733
76128
خلقکم من طین.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414732
76127
اعلموا ان الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414330
73438
افلا یتوبون.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414329
73437

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 3
ولیکم الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414328
73436
الم تعلم ان الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414327
73435
وبتغوا الیه الوسیله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414326
73434
یهدی به الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414325
73433
اکملت لکم دینکم.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414324
76090
تعاونوا علی البر والتقوی.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414323
73432

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 4
ان ینصرکم الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414288
71472
فاغفرلناذنوبنا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414273
71475
کل نفس ذائقه الموت.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414272
71474
الذین یبخلون.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414271
71473
سارعوا الی مغفره.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414270
71471
لا تاکلو الربوا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414269
71470

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 5
وعتصموا بحبل الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414268
71469
لن تنالو البر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414267
71468
ان الفضل بید الله.منشاوی-ابوبکر الشاطرى-1390
4414266
71467
قل اللهم مالک الملک.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414265
71466
ان الدین عندالله الاسلام.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414264
71465
شهد الله انه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414263
71464

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 6
لا تزغ قلوبنا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414262
71463
ینفقون اموالهم.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414242
71423
وتقوا یوم لا تجزی.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414241
71422
وستعینوا باصبروالصلوه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414240
71421
سوره بقره.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414239
71420
شهر رمضان.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414238
71419

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 7
لا یکلف الله الا وسعها.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414237
71418
لا تلبسوا الحق بالباطل.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414236
71417
کتب علیک الصیام.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414235
71416
قول معروف.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414234
71415
فاذکرونی اذکرکم.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414233
71414
فانی قریب.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414232
71413

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 8
آمن الرسول.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414231
71412
ومن یتق الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
71371
توبوا الی الله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414118
71367
سوره ملک.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414117
71363
قو انفسکم و اهلیکم نارا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414116
71359
وان یکاد.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414079
71355

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 9
سوره نوح.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414078
71351
سوره معراج.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414077
71349
سوره حاقه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414076
71345
سوره قلم.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414075
71341
سوره جن.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414017
71326
سوره مزمل.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414032
71334

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 10
سوره مدثر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414012
71330
سوره قیامه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414010
71322
سوره انسان.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4414007
71318
سوره مرسلات.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413979
62853
سوره نبا.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413975
62861
سوره نازعات.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413983
62865

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 11
سوره عبس.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413982
62816
سوره تکویر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413968
62872
سور انفطار.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413951
62833
سوره مطففین.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413964
62857
سوره انشقاق.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413948
62839
سوره بروج.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413944
62829

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 12
سوره غاشیه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413960
62844
سوره اعلی.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413937
62812
سوره طارق.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413959
62876
سوره شرح.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413932
71313
سوره ضحی.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413927
71317
سوره لیل.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413926
71307

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 13
سوره شمس.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413923
71311
سوره بلد.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413919
71299
سوره فجر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413915
71303
سوره زلزله.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413801
63198
سوره تین.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413828
63190
سوره تکاثر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413800
63185

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 14
سوره مسد.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413799
63169
سوره ماعون.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413798
63165
سوره کافرون.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413797
63157
سوره همزه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413824
63153
سوره قریش.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413823
63144
سوره قارعه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413822
63140

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 15
سوره فیل.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413821
63132
سوره بینه.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413820
63121
سوره عادیات.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413827
63104
سوره نصر. شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413860
63177
سوره فلق.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413856
63128
سوره عصر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413852
63112

لیست پیشوازها ، آلبوم ابوبکر الشاطرى 16
سوره ناس.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413772
63173
سوره کوثر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413768
63161
سوره قدر.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413763
63136
سوره یس.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413725
63194
سوره علق.شاطری-ابوبکر الشاطرى-1390
4413727
63108

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,464,181