خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 1
نی وتنبک-حسن ناهید-1390
4415642
33157
گل ونی3-حسن ناهید-1390
4415641
33155
گل ونی2-حسن ناهید-1390
4415640
33154
گل و نی1-حسن ناهید-1390
4415639
33153
گل و نی-حسن ناهید-1390
4415638
33156
گل و نی.نهفت-حسن ناهید-1390
4415637
33152

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 2
گل و نی.نغمه-حسن ناهید-1390
4415636
33151
گل ونی.درآمدنوا-حسن ناهید-1390
4415635
33150
گل و نی.درآمدماهور-حسن ناهید-1390
4415634
33149
گل و نی.بختیاری-حسن ناهید-1390
4415633
33148
گل ونی.چهارمضراب نوا2-حسن ناهید-1390
4415632
33146
گل ونی.چهارمضراب نوا1-حسن ناهید-1390
4415631
33145

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 3
گل ونی.چهارمضراب نوا-حسن ناهید-1390
4415630
33147
گل ونی.چهارمضراب-حسن ناهید-1390
4415629
33144
گل ونی.دوضربی درشوشتری1-حسن ناهید-1390
4415628
29801
گل ونی.دوضربی درشوشتری-حسن ناهید-1390
4415627
33143
آواز شوشتری-حسن ناهید-1390
4415626
33141

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,139,947