خدمات ارزش افزوده

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس

نحوه فعال سازی
همراه اول
ارسال کد آوای انتظار از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
رایتل
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد راینواز + فاصله + ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 1
حماسه اربعین2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130658 44130679
93229
سفرنامه2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130656 44130656
93236
سفرنامه1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130655 44130655
93235
رویای اربعین3-گروه شیعه فرکانس-1398
44130654 44130654
93234
رویای اربعین2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130653 44130653
93233
رویای اربعین1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130652 44130652
93232

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 2
حجاج اربعین2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130651 44130651
93231
حجاج اربعین1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130650 44130650
93230
حماسه اربعین1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130649 44130649
93228
هم قسم2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130644 44130644
هم قسم1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130643 44130643
قدم به قدم4-گروه شیعه فرکانس-1398
44130648 44130648
93227

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 3
قدم به قدم3-گروه شیعه فرکانس-1398
44130647 44130647
93226
قدم به قدم2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130646 44130646
93225
قدم به قدم1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130645 44130645
93224
دلدادگی2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130642 44130642
دلدادگی1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130641 44130641
به هوای تو2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130640 44130640

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 4
به هوای تو1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130639 44130639
اشک شمع ها2-گروه شیعه فرکانس-1398
44130638 44130638
اشک شمع ها1-گروه شیعه فرکانس-1398
44130657 44130659
یه عمر سائل تو هستم-گروه شیعه فرکانس-1398
44129846 44129884
تو شاهی-گروه شیعه فرکانس-1398
44129845 44129883
مهر تو-گروه شیعه فرکانس-1398
44129844 44129882

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 5
علی ای مهرت پناه من-گروه شیعه فرکانس-1398
44129843 44129881
من کنت مولاه-گروه شیعه فرکانس-1398
44129842 44129880
ای آخرین حرف غدیر-گروه شیعه فرکانس-1398
44129841 44129879
خدایا به آبروی حیدر-گروه شیعه فرکانس-1398
44129840 44129878
امیر و یارم سر قرارم-گروه شیعه فرکانس-1398
44129839 44129877
امیرم-گروه شیعه فرکانس-1398
44129838 44129876

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 6
علی عالی-گروه شیعه فرکانس-1398
44129837 44129875
تو رو دارم یارم-گروه شیعه فرکانس-1398
44127597 44127633
نفس صبح-گروه شیعه فرکانس-1398
44127596 44127632
غیر تو کسی ندارم-گروه شیعه فرکانس-1398
44127595 44127631
قلبم پر ز فریاده-گروه شیعه فرکانس-1398
44127594 44127630
ای عشق تو-گروه شیعه فرکانس-1398
44127593 44127629

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 7
چه امامی دارم-گروه شیعه فرکانس-1398
44127592 44127628
بیا یابن الحسن-گروه شیعه فرکانس-1398
44127625 44127661
ببین از دوری تو-گروه شیعه فرکانس-1398
44127591 44127627
بازم برا میلادت-گروه شیعه فرکانس-1398
44127590 44127626
مبتلای حسین3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127404 44127464
مبتلای حسین2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127403 44127463

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 8
مبتلای حسین1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127402 44127462
شکوه-گروه شیعه فرکانس-1398
44127401 44127461
یگانه راه3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127367 44127428
یگانه راه2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127366 44127427
یگانه راه1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127365 44127426
سوگوار گل5-گروه شیعه فرکانس-1398
44127400 44127460

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 9
سوگوار گل4-گروه شیعه فرکانس-1398
44127399 44127459
سوگوار گل3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127398 44127458
سوگوار گل2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127397 44127457
سوگوار گل1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127396 44127456
سرو طوبی4-گروه شیعه فرکانس-1398
44127395 44127455
سرو طوبی3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127394 44127454

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 10
سرو طوبی2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127393 44127453
سرو طوبی1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127392 44127452
خاک4-گروه شیعه فرکانس-1398
44127391 44127451
خاک3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127390 44127450
خاک2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127389 44127449
خاک1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127388 44127448

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 11
کابوس کوچه3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127387 44127447
کابوس کوچه2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127386 44127446
کابوس کوچه1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127385 44127445
گل یاس-گروه شیعه فرکانس-1398
44127384 44127444
غریو سکوت3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127383 44127443
غریو سکوت2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127382 44127442

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 12
غریو سکوت1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127381 44127441
دستان بسته2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127380 44127440
دستان بسته1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127379 44127439
بهانه نفس2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127406 44127466
بهانه نفس1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127405 44127465
اشک دیده4-گروه شیعه فرکانس-1398
44127378 44127438

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 13
اشک دیده3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127377 44127437
اشک دیده2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127376 44127436
اشک دیده1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127375 44127491
علی حلالم کن8-گروه شیعه فرکانس-1398
44127374 44127435
علی حلالم کن7-گروه شیعه فرکانس-1398
44127486 44127490
علی حلالم کن6-گروه شیعه فرکانس-1398
44127373 44127434

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 14
علی حلالم کن5-گروه شیعه فرکانس-1398
44127372 44127433
علی حلالم کن4-گروه شیعه فرکانس-1398
44127371 44127432
علی حلالم کن3-گروه شیعه فرکانس-1398
44127370 44127431
علی حلالم کن2-گروه شیعه فرکانس-1398
44127369 44127430
علی حلالم کن1-گروه شیعه فرکانس-1398
44127368 44127429
لطف تو3-گروه شیعه فرکانس-1397
44121543 44121489
24652

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 15
لطف تو2-گروه شیعه فرکانس-1397
44121542 44121488
24651
لطف تو1-گروه شیعه فرکانس-1397
44121541 44121487
24650
دلشکسته-گروه شیعه فرکانس-1397
24633
شهریار علی3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120883 44120820
24668
شهریار علی2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120882 44120819
24667
شهریار علی1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120881 44120818
24666

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 16
سر احمد3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120880 44120817
24665
سر احمد2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120879 44120816
24664
سر احمد1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120878 44120815
24663
راه سرخ3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120864 44120801
24662
راه سرخ2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120863 44120800
24661
راه سرخ1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120862 44120799
24660

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 17
بی سر و سامان حسن2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120926 44120930
24624
بی سر و سامان حسن1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120925 44120929
24623
جشن غدیر3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120866 44120803
24649
جشن غدیر2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120865 44120802
24648
جشن غدیر1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120924 44120928
24647
فقط حیدر4-گروه شیعه فرکانس-1397
44120877 44120814
24640

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 18
فقط حیدر3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120876 44120813
24639
فقط حیدر2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120875 44120812
24638
فقط حیدر1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120874 44120811
24637
ایوان نجف3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120873 44120810
24636
ایوان نجف2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120872 44120809
24635
ایوان نجف1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120871 44120808
24634

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 19
علی علی مولا4-گروه شیعه فرکانس-1397
44120870 44120807
24619
علی علی مولا3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120869 44120806
24618
علی علی مولا2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120868 44120805
24617
علی علی مولا1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120867 44120804
24616
وبال2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120893 44120831
24676
وبال1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120927 44120830
24675

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 20
امید دنیا3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120892 44120829
24659
امید دنیا2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120891 44120828
24658
امید دنیا1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120890 44120827
24657
مسیحا2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120889 44120826
24656
مسیحا1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120888 44120825
24655
آخرین پناه4-گروه شیعه فرکانس-1397
44120887 44120824
24615

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 21
آخرین پناه3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120886 44120823
24614
آخرین پناه2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120885 44120822
24613
آخرین پناه1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120884 44120821
24612
سلاله زهرا3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120490 44120515
24674
سلاله زهرا2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120489 44120514
24673
سلاله زهرا1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120488 44120513
24672

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 22
شکوه اذان3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120493 44120518
24671
شکوه اذان2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120492 44120517
24670
شکوه اذان1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120491 44120516
24669
مادر شیعه2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120483 44120508
24654
مادر شیعه1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120482 44120507
24653
هوامو داری2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120502 44120527
24646

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 23
هوامو داری1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120501 44120526
24645
حدیث رمضان-گروه شیعه فرکانس-1397
44120500 44120525
24644
فرصت بده3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120499 44120524
24643
فرصت بده2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120498 44120523
24642
فرصت بده1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120497 44120522
24641
داری میری4-گروه شیعه فرکانس-1397
44120481 44120506
24632

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 24
داری میری3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120480 44120505
24631
داری میری2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120479 44120504
24630
داری میری1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120478 44120503
24629
بغض بارون4-گروه شیعه فرکانس-1397
44120487 44120512
24628
بغض بارون3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120486 44120511
24627
بغض بارون2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120485 44120510
24626

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 25
بغض بارون1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120484 44120509
24625
به سوی حریمت3-گروه شیعه فرکانس-1397
44120496 44120521
24622
به سوی حریمت2-گروه شیعه فرکانس-1397
44120495 44120520
24621
به سوی حریمت1-گروه شیعه فرکانس-1397
44120494 44120519
24620
سلام 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122738 44120220
21765
سلام 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122737 44120219
21764

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 26
روز ظهور 6-گروه شیعه فرکانس-1397
44122736 44120218
21761
روز ظهور 5-گروه شیعه فرکانس-1397
44122735 44120217
21760
روز ظهور 4-گروه شیعه فرکانس-1397
44122734 44120216
21759
روز ظهور 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122733 44120215
21758
روز ظهور 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122732 44120214
21757
روز ظهور 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122731 44120213
21756

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 27
نورباران-گروه شیعه فرکانس-1397
44122730 44120212
21755
مهربان پدر 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122729 44120211
21753
مهربان پدر 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122728 44120210
21752
مهربان پدر 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122727 44120209
21751
لحظه ها 4-گروه شیعه فرکانس-1397
44122721 44120203
21749
لحظه ها 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122720 44120202
21748

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 28
لحظه ها 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122719 44120201
21747
لحظه ها 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122718 44120200
21746
کسی چه میداند؟-گروه شیعه فرکانس-1397
44122717 44120199
21745
حرف دل 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122716 44120198
21742
حرف دل 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122715 44120197
21741
حرف دل 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122714 44120196
21740

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 29
غریب صحرا-گروه شیعه فرکانس-1397
44122713 44120195
21739
فریاد 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122712 44120194
21737
فریاد 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122711 44120193
21736
دنیای دلگیر 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122710 44120192
21732
دنیای دلگیر 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122709 44120191
21731
دعای فرج-گروه شیعه فرکانس-1397
44122708 44120190
21730

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 30
بیشتر از بیشتر 5-گروه شیعه فرکانس-1397
44122704 44120186
21726
بیشتر از بیشتر 4-گروه شیعه فرکانس-1397
44122703 44120185
21725
بیشتر از بیشتر 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122702 44120184
21724
بیشتر از بیشتر 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122701 44120183
21723
بیشتر از بیشتر 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122700 44120182
21722
بحر طویل-گروه شیعه فرکانس-1397
44122699 44120181
21720

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 31
آل یاسین 8-گروه شیعه فرکانس-1397
44122698 44120180
21717
آل یاسین 7-گروه شیعه فرکانس-1397
44122697 44120179
21716
آل یاسین 6-گروه شیعه فرکانس-1397
44122696 44120178
21715
آل یاسین 5-گروه شیعه فرکانس-1397
44122695 44120177
21714
آل یاسین 4-گروه شیعه فرکانس-1397
44122694 44120176
21713
آل یاسین 3-گروه شیعه فرکانس-1397
44122693 44120175
21712

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 32
آل یاسین 2-گروه شیعه فرکانس-1397
44122692 44120174
21711
آل یاسین 1-گروه شیعه فرکانس-1397
44122691 44120173
21710
دست بالا بیار-گروه شیعه فرکانس-1397
44122787 44120089
21728
شرمندت شدم-گروه شیعه فرکانس-1397
44122788 44120104
21766
یا امیرالمومنین-گروه شیعه فرکانس-1397
44122786 44120122
21767
صاحب ملک عالم وجود-گروه شیعه فرکانس-1397
44122785 44120103
21762

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 33
منظور از نظم افلاک-گروه شیعه فرکانس-1397
44122784 44120102
21750
جهان شده استوار-گروه شیعه فرکانس-1397
44122783 44120101
21744
هوامو داشته باش-گروه شیعه فرکانس-1397
44122782 44120100
21743
فکیف اصبر علی فراقک-گروه شیعه فرکانس-1397
44122781 44120088
21735
دستان غدیر-گروه شیعه فرکانس-1397
44122780 44120087
21729
آقای ما-گروه شیعه فرکانس-1397
44122779 44120077
21718

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 34
سلام ای شمیم-گروه شیعه فرکانس-1397
44122946 44120061
21763
نیمه شعبان تو شد-گروه شیعه فرکانس-1397
44122945 44120049
21754
غمت ز کودکی-گروه شیعه فرکانس-1397
44122944 44120033
21738
ای پور حسین-گروه شیعه فرکانس-1397
44122943 44120032
21734
دوست دارم-گروه شیعه فرکانس-1397
44122942 44120031
21733
بیا که جان فدا کنم-گروه شیعه فرکانس-1397
44122941 44120018
21727

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 35
ببخش اگه-گروه شیعه فرکانس-1397
44122940 44120017
21721
ارنی طلعه رشیده-گروه شیعه فرکانس-1397
44122939 44120016
21719
سلام-گروه شیعه فرکانس-1396
44126125 44118817
98566
حرم-گروه شیعه فرکانس-1396
44126124 44118801
98561
عشق اول و آخر-گروه شیعه فرکانس-1396
44126123 44118800
98557
ارباب غریب-گروه شیعه فرکانس-1396
44126111 44118785
98554

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 36
فاطمه بال و پر علی-گروه شیعه فرکانس-1396
44117794
98558
نوکریت آبروم-گروه شیعه فرکانس-1396
44117807
98565
هوای چشما بارونه-گروه شیعه فرکانس-1396
44117796
98562
بیا تا جوانم-گروه شیعه فرکانس-1396
44117795
98556
شب و روزای من-گروه شیعه فرکانس-1396
44117806
98568
کسی که صید تو باشد-گروه شیعه فرکانس-1396
44117805
98563

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 37
قسم به وعده-گروه شیعه فرکانس-1396
44117793
98560
اشهد-گروه شیعه فرکانس-1396
44117792
98555
امیری و دلیری-گروه شیعه فرکانس-1396
44117791
98553
یوسف زهرایی-گروه شیعه فرکانس-1396
44117733
98574
یار دلم-گروه شیعه فرکانس-1396
44117732
98573
صلوات-گروه شیعه فرکانس-1396
44117705
98567

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 38
شهریارم-گروه شیعه فرکانس-1396
44117707
98569
نازم به صحن و سرایت-گروه شیعه فرکانس-1396
44117706
98564
غریب الغربا-گروه شیعه فرکانس-1396
44117719
98559
آقا اومدم-گروه شیعه فرکانس-1396
44117720
98552
تنها تو 3-گروه شیعه فرکانس-1396
44117536
98572
تنها تو 2-گروه شیعه فرکانس-1396
44117535
98571

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 39
تنها تو 1-گروه شیعه فرکانس-1396
44117534
98570
رویای نیمه شب-گروه شیعه فرکانس-1396
44117522
4009967
95792
خورشید پشت ابر-گروه شیعه فرکانس-1394
44113867
4008932
85516
جمعه های تکراری-گروه شیعه فرکانس-1394
44113860
4008930
85512
زخم آتش-گروه شیعه فرکانس-1394
44113877
سر مگو-گروه شیعه فرکانس-1394
4008923
85551

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 40
هرچه بود-گروه شیعه فرکانس-1394
44113859
4008929
85507
گریه های شبانه-گروه شیعه فرکانس-1394
4008922
85500
بغض-گروه شیعه فرکانس-1394
44113849
4008926
85476
بی تو این روزا-گروه شیعه فرکانس-1394
44113848
4008925
85475
شب آخر-گروه شیعه فرکانس-1394
44113876
4008934
85552
سرباز 6ماهه-گروه شیعه فرکانس-1394
44113875
4008933
85550

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 41
کوه صبر-گروه شیعه فرکانس-1394
44113866
4008931
85517
حکایت غربت-گروه شیعه فرکانس-1394
44113858
4008928
85508
دلتنگی-گروه شیعه فرکانس-1394
44113857
4008927
85487
بابای خوبم-گروه شیعه فرکانس-1394
44113847
4008924
85464
لب گشا-گروه شیعه فرکانس-1394
44113828
حکایت عالم سوز-گروه شیعه فرکانس-1394
44113827

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 42
قامت خمیده-گروه شیعه فرکانس-1394
44113816
4008939
85502
حب علی-گروه شیعه فرکانس-1394
67529
یا ام کلثوم-گروه شیعه فرکانس-1394
76870
شاهد کرب و بلا-گروه شیعه فرکانس-1394
44111928
4005023
76869
مثل غروب جمعه-گروه شیعه فرکانس-1394
44111929
4005022
76868
من و زینب-گروه شیعه فرکانس-1394
44111927
4005021
76867

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 43
خواهر زینب-گروه شیعه فرکانس-1394
44111926
4005020
76866
دختر کوثر-گروه شیعه فرکانس-1394
44111925
4005019
76865
علی را دختر-گروه شیعه فرکانس-1394
44111924
4005018
76864
سال فاطمی-گروه شیعه فرکانس-1394
44111738
4005588
76251
نوروز فاطمی-گروه شیعه فرکانس-1394
44111737
4005587
76250
یا زهرا-گروه شیعه فرکانس-1393
44111530
4003898
73006

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 44
پرم شکسته-گروه شیعه فرکانس-1393
44111529
4003897
73005
لشکر نامرد-گروه شیعه فرکانس-1393
44111528
4003890
73004
ای گل خزونم-گروه شیعه فرکانس-1393
44111527
4003880
73003
اسم پاکت به نجابت-گروه شیعه فرکانس-1393
44111526
4003879
73002
انسیه حورا-گروه شیعه فرکانس-1393
44111525
4003871
73001
دردای من 2-گروه شیعه فرکانس-1393
44111524
4003870
73000

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 45
دردای من 1-گروه شیعه فرکانس-1393
44111523
4003869
72999
چقدرخزون چشمات-گروه شیعه فرکانس-1393
44111522
72998
چاه کوفه-گروه شیعه فرکانس-1393
44111521
4003867
72997
به همین چادر خاکی-گروه شیعه فرکانس-1393
44111520
4003861
72996
پرواز-گروه شیعه فرکانس-1393
44110552
جشن میلاد-گروه شیعه فرکانس-1393
44110545
72179

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 46
اگه شاهم یا گدایم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110551
4004157
72178
یار من و علی-گروه شیعه فرکانس-1393
44110550
4004189
72209
یار قد کمانم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110544
4009085
72208
تنها نذار-گروه شیعه فرکانس-1393
44110543
4004186
72207
شعله خیزد از دری-گروه شیعه فرکانس-1393
44110540
4004185
72206
شکوه خفته-گروه شیعه فرکانس-1393
44110539
4004184
72205

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 47
شده جاری-گروه شیعه فرکانس-1393
44110538
72204
رمق ندارم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110537
4004182
72203
پرچم زهرا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110536
4004181
72202
اومد به یادم غصه ها-گروه شیعه فرکانس-1393
44110535
4004180
72201
عقده باز کن-گروه شیعه فرکانس-1393
44110534
72200
میان کوچه-گروه شیعه فرکانس-1393
44110533
4004172
72199

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 48
مادرم زهرا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110532
4004171
72198
مادر دلگیرم-گروه شیعه فرکانس-1393
72197
جان جهان قربان تو-گروه شیعه فرکانس-1393
44110530
4004169
72196
چاده های بی کسی 3-گروه شیعه فرکانس-1393
44110592
4004178
72195
جاده های بی کسی 2-گروه شیعه فرکانس-1393
44110542
4004175
72194
جاده های بی کسی 1-گروه شیعه فرکانس-1393
44110541
72193

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 49
همای دل غمین-گروه شیعه فرکانس-1393
44110529
4004164
72192
گل نیلوفر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110528
4004163
72191
غصه یاس 2-گروه شیعه فرکانس-1393
44110527
غصه یاس-گروه شیعه فرکانس-1393
44110526
4004161
85505
فاطمیه دلا پریشونه-گروه شیعه فرکانس-1393
44110525
72190
امام بی یاور-گروه شیعه فرکانس-1393
44110548
4004166
72189

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 50
دلشوره رفتن-گروه شیعه فرکانس-1393
44110524
4004159
72188
دلربا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110547
72187
دستی که بسته بود-گروه شیعه فرکانس-1393
44110523
4004155
72186
چشمای گل-گروه شیعه فرکانس-1393
44110522
4004154
72185
چشم ملک-گروه شیعه فرکانس-1393
44110521
4004153
72184
بیمارت ای علی جان-گروه شیعه فرکانس-1393
44110546
4009086
72183

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 51
بهشت میگن که زیر پای مادره-گروه شیعه فرکانس-1393
44110520
72182
عزای نوروز-گروه شیعه فرکانس-1393
44110519
72181
عطر خدا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110518
72180
امان از دل زینب-گروه شیعه فرکانس-1393
44110549
شرمسار-گروه شیعه فرکانس-1393
44110377
4009084
72980
شاد و شیدا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110353

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 52
ساعات عمر من-گروه شیعه فرکانس-1393
44110354
4004472
70668
روضه خوان-گروه شیعه فرکانس-1393
44110352
4004462
70667
رویای نا تمام-گروه شیعه فرکانس-1393
44110326
4004514
85536
عضو ایمان-گروه شیعه فرکانس-1393
44110313
امید کرم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110330
70665
آمد یار دلم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110314

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 53
افتادم دیگر ز پا بابا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110329
4004515
70664
افتاده طوطی دلم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110321
4004513
70663
نوری ز عرش-گروه شیعه فرکانس-1393
44110312
4004511
85528
نو بهار-گروه شیعه فرکانس-1393
44110311
4004510
85527
نعمت های خدا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110310
4004505
85524
نذر سبز-گروه شیعه فرکانس-1393
44110309
70662

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 54
نسیم قدسی-گروه شیعه فرکانس-1393
4008962
70661
ناله-گروه شیعه فرکانس-1393
44110320
70660
مولا حیدر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110308
4004503
85523
مرو-گروه شیعه فرکانس-1393
4008961
85521
که زهرا خندونه 2-گروه شیعه فرکانس-1393
4008960
85514
همای رحمت-گروه شیعه فرکانس-1393
44110307
4004502
85509

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 55
حیدر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110306
گل یاس و کی دیده-گروه شیعه فرکانس-1393
44110319
70659
قل هوالله احد-گروه شیعه فرکانس-1393
44110305
4004500
85504
غوغا به پا شد-گروه شیعه فرکانس-1393
4008959
85503
غفلت-گروه شیعه فرکانس-1393
4008958
70658
قبولم کن-گروه شیعه فرکانس-1393
44110324
4004509
85501

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 56
فقط با تو-گروه شیعه فرکانس-1393
44110323
4004508
85499
ای به دلهای ما امیری بیا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110318
4004497
70657
عطر دعا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110325
4008957
85498
عشق تو حاصل عمر گرانم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110304
4004496
85497
عشق می کنم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110303
دعا معراج-گروه شیعه فرکانس-1393
44110322

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 57
دیدیم دست تو-گروه شیعه فرکانس-1393
44110302
4004494
85488
دلها-گروه شیعه فرکانس-1393
44110301
4004493
85486
دل میخونه با زهرا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110300
4004492
85483
دست شما درد نکنه-گروه شیعه فرکانس-1393
44110328
4004499
70656
چشمک ستاره-گروه شیعه فرکانس-1393
44110299
4004491
85478
چه می شود-گروه شیعه فرکانس-1393
4008956
70655

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 58
بود و نبود-گروه شیعه فرکانس-1393
44110298
بی نظیر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110297
برکه ی نور-گروه شیعه فرکانس-1393
44110296
4004484
85473
به هوای تو-گروه شیعه فرکانس-1393
44110317
4004489
70654
عزای نوروز-گروه شیعه فرکانس-1393
4008969
85463
عصر طلایی-گروه شیعه فرکانس-1393
44110316
4004488
85461

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 59
اسیری-گروه شیعه فرکانس-1393
44110327
70653
اشهد انا علیا ولی و الله-گروه شیعه فرکانس-1393
44110295
4004483
85460
امیر بی نظیر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110294
4004482
85456
آقام علی-گروه شیعه فرکانس-1393
44110293
4004481
85451
ابر بهارم-گروه شیعه فرکانس-1393
44110315
4004487
70652
زخم گل-گروه شیعه فرکانس-1393
44110258
4004652
85561

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 60
یک عمر-گروه شیعه فرکانس-1393
44110257
4004651
70629
یا ابا صالح بیا-گروه شیعه فرکانس-1393
44110256
4004650
70628
وصل حبیب-گروه شیعه فرکانس-1393
44110253
4008964
85558
توبه-گروه شیعه فرکانس-1393
44110291
4004649
85556
تو کوچه-گروه شیعه فرکانس-1393
44110252
4008963
85555
تو قدر آب چه دانی-گروه شیعه فرکانس-1393
44110251
4004644
70627

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 61
تک سوار-گروه شیعه فرکانس-1393
44110255
4004645
85554
سیه پوش-گروه شیعه فرکانس-1393
44110250
4004643
70626
شهره افلاک-گروه شیعه فرکانس-1393
44110254
4008965
76276
زهرا فدایت-گروه شیعه فرکانس-1393
4419264
4006092
85560
زاده ی حیدر-گروه شیعه فرکانس-1393
4419263
4006091
85559
یا رضا مولا-گروه شیعه فرکانس-1393
4419262
4006090
70578

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 62
یا حیدر-گروه شیعه فرکانس-1393
4419261
4006089
67533
وارث ذولفقار حیدر-گروه شیعه فرکانس-1393
4419260
4006088
85557
ترانه ی یا علی-گروه شیعه فرکانس-1393
4419259
4006087
67532
طاق نصرت-گروه شیعه فرکانس-1393
4419258
4006086
67376
تا کی به تمنای وصال-گروه شیعه فرکانس-1393
4419257
4006085
67375
سیل اشک-گروه شیعه فرکانس-1393
4419256
4006084
67374

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 63
ساحل نگاه-گروه شیعه فرکانس-1393
4419255
4006083
67373
سفینه ی امت-گروه شیعه فرکانس-1393
4419254
4006082
67372
پیک بشیر-گروه شیعه فرکانس-1393
4419253
4006081
67531
ندبه-گروه شیعه فرکانس-1393
4419252
67371
می خوام امشب-گروه شیعه فرکانس-1393
4419251
4006079
67370
خونه ی من و شما نداره-گروه شیعه فرکانس-1393
4419250
67369

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 64
کعبه و زمزم-گروه شیعه فرکانس-1393
4419249
4006077
67530
جامه سبزه-گروه شیعه فرکانس-1393
4419248
4006076
85510
جاده ها-گروه شیعه فرکانس-1393
4419247
4006075
67368
حب علی-گروه شیعه فرکانس-1393
4419246
4006074
67367
گل نرگس-گروه شیعه فرکانس-1393
4419245
4006073
67366
گل نرگس کی میشه-گروه شیعه فرکانس-1393
4419244
4006072
67365

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 65
قربونه راهی-گروه شیعه فرکانس-1393
4419243
4006071
67528
قاهرالعدو-گروه شیعه فرکانس-1393
4419242
67527
فارس الحجاز-گروه شیعه فرکانس-1393
4419241
67364
فدایت شوم-گروه شیعه فرکانس-1393
4419240
4006068
67363
ای یاوری غریب-گروه شیعه فرکانس-1393
4419239
4006067
67362
ای پیشگاهه-گروه شیعه فرکانس-1393
4419238
4006066
67526

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 66
ای نور چشم مصطفی-گروه شیعه فرکانس-1393
4419237
4006065
67525
ای که بود-گروه شیعه فرکانس-1393
4419236
4006064
67524
ای آرزو ترین-گروه شیعه فرکانس-1393
4419235
4006063
67361
دوباره قراره-گروه شیعه فرکانس-1393
4419233
4006062
67360
چشم به راه بهار-گروه شیعه فرکانس-1393
4419232
4006061
83127
بشارت از خدا-گروه شیعه فرکانس-1393
4419231
67523

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 67
بازم به هوای تو-گروه شیعه فرکانس-1393
4419230
4006059
85472
باز مثل قدیما-گروه شیعه فرکانس-1393
4419229
4006058
67359
با عشق علی-گروه شیعه فرکانس-1393
4419228
4006057
83116
از توی آسمونا-گروه شیعه فرکانس-1393
4419227
4006056
67521
السلام علیک-گروه شیعه فرکانس-1393
4419226
4006055
67358
العجل عزیز زهرا-گروه شیعه فرکانس-1393
4419225
4006054
67357

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه شیعه فرکانس 68
افضل العمل-گروه شیعه فرکانس-1393
4419224
4006053
67356
اباصالح بیا-گروه شیعه فرکانس-1393
4419223
4006052
67355

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,558,597