خدمات تلفن همراه تبیان

تالار عمومی- صفحه 2

 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

من اونقدر به خودم مسلط شدم که الان پنج دقیقس بهت فکر نکردم ...!
1397/10/27 13:46 44`
کد: 666362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

جز در دل من جای دگر بر تو حرام است ...
1397/10/27 13:45 38`
کد: 666361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

من یه دخترن !اما بیا مردونگی یادت بدم
1397/10/27 13:45 10`
کد: 666360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

قلبم نقاش نیست ولی خوب درد میکشه :)
1397/10/27 13:44 31`
کد: 666359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

قاصدک های پریشان را ....
که باخود باد برد

با خودم گفتم
مراهم میتوان از یاد برد
1397/10/27 13:41 13`
کد: 666358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS اتاق 15 - عاشقانه

قصدم نشستن بود
اما در کنارت نه چشم انتظارت
قصدم شکستن غرورم بود
اما در اغوشت نه زیر پایت
قصدم زندگی بود اما با
تونه با خاطراتت
1397/10/27 13:39 12`
کد: 666357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  سميه

دانيال کجايي
1397/10/27 13:28 23`
کد: 666356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 NAFAS   NAFAS

مرسی بارانی
1397/10/27 13:15 3`
کد: 666353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,689,668,164