خدمات تلفن همراه

تالار عمومی - موضوع : ادبی

  هاشمي
موضوع : ادبی

سلام
1398/05/28 21:54 2`
کد: 680878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  روژين اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی


ناصحم گفت:
به جز غم
چه هنر دارد عشق؟
گفتم:
ای خواجه‌ی غافل!
چه هنر بهتر از این

#حافظ
1398/05/11 10:50 59`
کد: 680666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 18 -
موضوع : ادبی


ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﻧﺎﻧﻨﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻤﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ
1398/05/06 16:00 41`
کد: 680506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 18 -
موضوع : ادبی

ﺁﺩﻡ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻋﺰﯾﺰ .. ﺩﺍﻏﻮﻧﺶ ﮐﺮﺩﻥ
ﺁﺩﻡ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ!
ﺁﺩﻡ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ
ﻭﻟﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺶ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ!
1398/05/06 15:59 31`
کد: 680505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 18 -
موضوع : ادبی

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ…
1398/05/06 15:58 35`
کد: 680504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  دانيال اتاق 18 -
موضوع : ادبی

ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺮﺍﻧﺪﻣﺖ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺑﻬﺖ ﺑﺎﻝ ﺩﺍﺩﻡ
ﺣﺎﻻ‌ ﺭﻧﮓ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﻢ ﻣﯽ‌ﮐﺸﯽ؟؟…
1398/05/06 15:56 23`
کد: 680503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاله شريفه  خاله شريفه اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی

ای که از لرزیدن دل آگهی
هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

زر بدست طفل دادن ابلهیست
اشک را نذر غم دنیا مکن

پیرو خورشید یا آئینه باش
هرچه عریان دیده ای افشا مکن‌...

مولانا
1398/03/31 16:13 57`
کد: 680030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاله شريفه  خاله شريفه اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی


هر که افزون گشت  سیم وزرش

زر نباریده از آسمان به سرش

از کجا جمع کرده این زر و مال

یا خودش  دزد بوده یا پدرشسعدی
1398/03/31 08:03 40`
کد: 680025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  آمین
موضوع : ادبی

سلام
1398/01/18 11:28 13`
کد: 675253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  ReZa اتاق 28 - روابط دختر و پسر
موضوع : ادبی

سلام
1397/12/26 18:16 22`
کد: 673618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,889,068