خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (7)- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنج - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان41صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 41 42صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 42 43صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 43جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,884,317