خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - وظيفه شوراي نگهبان ، نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس است

عنوان : وظيفه شوراي نگهبان ، نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس است
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 30 تير 1359
تاریخ قمری : 8 رمضان 1400
جلد : 13

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد، و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد.بايد قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشد. به هيچ وجه گوش به حرف عده اي كه مي خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، [ندهيد] قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولا آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم . اگر صد ميليون آدم ، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفي مي زنند كه بر خلاف حكم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند. انبيا هم همين طور عمل مي كردند؛ مثلا موسي در مقابل فرعون مگر غير از اين عمل كرد؟ مگر موافقي داشت ؟بحمدالله مجلس ما مجلسي است اسلامي و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد؛ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقي ندهيد. خداان شاءالله با ماست . اگر عملمان براي خدا باشد، خدا ما را موفق مي كند.
[سپس يكي از فقهاي شوراي نگهبان راجع به تغيير نام مجلس شورا گفت ، كه امام در پاسخ فرمودند: ]
اين تغيير نيست ، چون ماده اي تصويب نشده است ؛ بلكه تازه مجلس مي خواهد نامي براي مجلس شورا انتخاب كند و انتخاب مي نمايد. چقدر بگويم از اين حرفها نترسيد.اينها حالا كه ديدند نمي توانند به طور كلي منكر اسلام شوند مي خواهند نام اسلامي به آن اضافه كنند، بعدا نام اسلامي را حذف كنند و بروند به سراغ حرفهاي خودشان . محكم باشيد و به چيزي جز اسلام و قرآن اصولا فكر نكنيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,229,582