خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 1
حماسه اربعین2
44130658 44130679
93229
سفرنامه2
44130656 44130656
93236
سفرنامه1
44130655 44130655
93235
رویای اربعین3
44130654 44130654
93234
رویای اربعین2
44130653 44130653
93233
رویای اربعین1
44130652 44130652
93232

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 2
حجاج اربعین2
44130651 44130651
93231
حجاج اربعین1
44130650 44130650
93230
حماسه اربعین1
44130649 44130649
93228
هم قسم2
44130644 44130644
هم قسم1
44130643 44130643
قدم به قدم4
44130648 44130648
93227

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 3
قدم به قدم3
44130647 44130647
93226
قدم به قدم2
44130646 44130646
93225
قدم به قدم1
44130645 44130645
93224
دلدادگی2
44130642 44130642
دلدادگی1
44130641 44130641
به هوای تو2
44130640 44130640

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 4
به هوای تو1
44130639 44130639
اشک شمع ها2
44130638 44130638
اشک شمع ها1
44130657 44130659
یه عمر سائل تو هستم
44129846 44129884
تو شاهی
44129845 44129883
مهر تو
44129844 44129882

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 5
علی ای مهرت پناه من
44129843 44129881
من کنت مولاه
44129842 44129880
ای آخرین حرف غدیر
44129841 44129879
خدایا به آبروی حیدر
44129840 44129878
امیر و یارم سر قرارم
44129839 44129877
امیرم
44129838 44129876

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 6
علی عالی
44129837 44129875
تو رو دارم یارم
44127597 44127633
نفس صبح
44127596 44127632
غیر تو کسی ندارم
44127595 44127631
قلبم پر ز فریاده
44127594 44127630
ای عشق تو
44127593 44127629

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 7
چه امامی دارم
44127592 44127628
بیا یابن الحسن
44127625 44127661
ببین از دوری تو
44127591 44127627
بازم برا میلادت
44127590 44127626
مبتلای حسین3
44127404 44127464
مبتلای حسین2
44127403 44127463

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 8
مبتلای حسین1
44127402 44127462
شکوه
44127401 44127461
یگانه راه3
44127367 44127428
یگانه راه2
44127366 44127427
یگانه راه1
44127365 44127426
سوگوار گل5
44127400 44127460

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 9
سوگوار گل4
44127399 44127459
سوگوار گل3
44127398 44127458
سوگوار گل2
44127397 44127457
سوگوار گل1
44127396 44127456
سرو طوبی4
44127395 44127455
سرو طوبی3
44127394 44127454

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 10
سرو طوبی2
44127393 44127453
سرو طوبی1
44127392 44127452
خاک4
44127391 44127451
خاک3
44127390 44127450
خاک2
44127389 44127449
خاک1
44127388 44127448

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 11
کابوس کوچه3
44127387 44127447
کابوس کوچه2
44127386 44127446
کابوس کوچه1
44127385 44127445
گل یاس
44127384 44127444
غریو سکوت3
44127383 44127443
غریو سکوت2
44127382 44127442

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 12
غریو سکوت1
44127381 44127441
دستان بسته2
44127380 44127440
دستان بسته1
44127379 44127439
بهانه نفس2
44127406 44127466
بهانه نفس1
44127405 44127465
اشک دیده4
44127378 44127438

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 13
اشک دیده3
44127377 44127437
اشک دیده2
44127376 44127436
اشک دیده1
44127375 44127491
علی حلالم کن8
44127374 44127435
علی حلالم کن7
44127486 44127490
علی حلالم کن6
44127373 44127434

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 14
علی حلالم کن5
44127372 44127433
علی حلالم کن4
44127371 44127432
علی حلالم کن3
44127370 44127431
علی حلالم کن2
44127369 44127430
علی حلالم کن1
44127368 44127429
لطف تو3
44121543 44121489
24652

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 15
لطف تو2
44121542 44121488
24651
لطف تو1
44121541 44121487
24650
دلشکسته
24633
شهریار علی3
44120883 44120820
24668
شهریار علی2
44120882 44120819
24667
شهریار علی1
44120881 44120818
24666

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 16
سر احمد3
44120880 44120817
24665
سر احمد2
44120879 44120816
24664
سر احمد1
44120878 44120815
24663
راه سرخ3
44120864 44120801
24662
راه سرخ2
44120863 44120800
24661
راه سرخ1
44120862 44120799
24660

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 17
بی سر و سامان حسن2
44120926 44120930
24624
بی سر و سامان حسن1
44120925 44120929
24623
جشن غدیر3
44120866 44120803
24649
جشن غدیر2
44120865 44120802
24648
جشن غدیر1
44120924 44120928
24647
فقط حیدر4
44120877 44120814
24640

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 18
فقط حیدر3
44120876 44120813
24639
فقط حیدر2
44120875 44120812
24638
فقط حیدر1
44120874 44120811
24637
ایوان نجف3
44120873 44120810
24636
ایوان نجف2
44120872 44120809
24635
ایوان نجف1
44120871 44120808
24634

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 19
علی علی مولا4
44120870 44120807
24619
علی علی مولا3
44120869 44120806
24618
علی علی مولا2
44120868 44120805
24617
علی علی مولا1
44120867 44120804
24616
وبال2
44120893 44120831
24676
وبال1
44120927 44120830
24675

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 20
امید دنیا3
44120892 44120829
24659
امید دنیا2
44120891 44120828
24658
امید دنیا1
44120890 44120827
24657
مسیحا2
44120889 44120826
24656
مسیحا1
44120888 44120825
24655
آخرین پناه4
44120887 44120824
24615

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 21
آخرین پناه3
44120886 44120823
24614
آخرین پناه2
44120885 44120822
24613
آخرین پناه1
44120884 44120821
24612
سلاله زهرا3
44120490 44120515
24674
سلاله زهرا2
44120489 44120514
24673
سلاله زهرا1
44120488 44120513
24672

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 22
شکوه اذان3
44120493 44120518
24671
شکوه اذان2
44120492 44120517
24670
شکوه اذان1
44120491 44120516
24669
مادر شیعه2
44120483 44120508
24654
مادر شیعه1
44120482 44120507
24653
هوامو داری2
44120502 44120527
24646

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 23
هوامو داری1
44120501 44120526
24645
حدیث رمضان
44120500 44120525
24644
فرصت بده3
44120499 44120524
24643
فرصت بده2
44120498 44120523
24642
فرصت بده1
44120497 44120522
24641
داری میری4
44120481 44120506
24632

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 24
داری میری3
44120480 44120505
24631
داری میری2
44120479 44120504
24630
داری میری1
44120478 44120503
24629
بغض بارون4
44120487 44120512
24628
بغض بارون3
44120486 44120511
24627
بغض بارون2
44120485 44120510
24626

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 25
بغض بارون1
44120484 44120509
24625
به سوی حریمت3
44120496 44120521
24622
به سوی حریمت2
44120495 44120520
24621
به سوی حریمت1
44120494 44120519
24620
سلام 2
44122738 44120220
21765
سلام 1
44122737 44120219
21764

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 26
روز ظهور 6
44122736 44120218
21761
روز ظهور 5
44122735 44120217
21760
روز ظهور 4
44122734 44120216
21759
روز ظهور 3
44122733 44120215
21758
روز ظهور 2
44122732 44120214
21757
روز ظهور 1
44122731 44120213
21756

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 27
نورباران
44122730 44120212
21755
مهربان پدر 3
44122729 44120211
21753
مهربان پدر 2
44122728 44120210
21752
مهربان پدر 1
44122727 44120209
21751
لحظه ها 4
44122721 44120203
21749
لحظه ها 3
44122720 44120202
21748

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 28
لحظه ها 2
44122719 44120201
21747
لحظه ها 1
44122718 44120200
21746
کسی چه میداند؟
44122717 44120199
21745
حرف دل 3
44122716 44120198
21742
حرف دل 2
44122715 44120197
21741
حرف دل 1
44122714 44120196
21740

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 29
غریب صحرا
44122713 44120195
21739
فریاد 2
44122712 44120194
21737
فریاد 1
44122711 44120193
21736
دنیای دلگیر 2
44122710 44120192
21732
دنیای دلگیر 1
44122709 44120191
21731
دعای فرج
44122708 44120190
21730

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 30
بیشتر از بیشتر 5
44122704 44120186
21726
بیشتر از بیشتر 4
44122703 44120185
21725
بیشتر از بیشتر 3
44122702 44120184
21724
بیشتر از بیشتر 2
44122701 44120183
21723
بیشتر از بیشتر 1
44122700 44120182
21722
بحر طویل
44122699 44120181
21720

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 31
آل یاسین 8
44122698 44120180
21717
آل یاسین 7
44122697 44120179
21716
آل یاسین 6
44122696 44120178
21715
آل یاسین 5
44122695 44120177
21714
آل یاسین 4
44122694 44120176
21713
آل یاسین 3
44122693 44120175
21712

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 32
آل یاسین 2
44122692 44120174
21711
آل یاسین 1
44122691 44120173
21710
دست بالا بیار
44122787 44120089
21728
شرمندت شدم
44122788 44120104
21766
یا امیرالمومنین
44122786 44120122
21767
صاحب ملک عالم وجود
44122785 44120103
21762

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 33
منظور از نظم افلاک
44122784 44120102
21750
جهان شده استوار
44122783 44120101
21744
هوامو داشته باش
44122782 44120100
21743
فکیف اصبر علی فراقک
44122781 44120088
21735
دستان غدیر
44122780 44120087
21729
آقای ما
44122779 44120077
21718

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 34
سلام ای شمیم
44122946 44120061
21763
نیمه شعبان تو شد
44122945 44120049
21754
غمت ز کودکی
44122944 44120033
21738
ای پور حسین
44122943 44120032
21734
دوست دارم
44122942 44120031
21733
بیا که جان فدا کنم
44122941 44120018
21727

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 35
ببخش اگه
44122940 44120017
21721
ارنی طلعه رشیده
44122939 44120016
21719
سلام
44126125 44118817
98566
حرم
44126124 44118801
98561
عشق اول و آخر
44126123 44118800
98557
ارباب غریب
44126111 44118785
98554

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 36
فاطمه بال و پر علی
44117794
98558
نوکریت آبروم
44117807
98565
هوای چشما بارونه
44117796
98562
بیا تا جوانم
44117795
98556
شب و روزای من
44117806
98568
کسی که صید تو باشد
44117805
98563

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 37
قسم به وعده
44117793
98560
اشهد
44117792
98555
امیری و دلیری
44117791
98553
یوسف زهرایی
44117733
98574
یار دلم
44117732
98573
صلوات
44117705
98567

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 38
شهریارم
44117707
98569
نازم به صحن و سرایت
44117706
98564
غریب الغربا
44117719
98559
آقا اومدم
44117720
98552
تنها تو 3
44117536
98572
تنها تو 2
44117535
98571

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 39
تنها تو 1
44117534
98570
رویای نیمه شب
44117522
4009967
95792
خورشید پشت ابر
44113867
4008932
85516
جمعه های تکراری
44113860
4008930
85512
زخم آتش
44113877
سر مگو
4008923
85551

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 40
هرچه بود
44113859
4008929
85507
گریه های شبانه
4008922
85500
بغض
44113849
4008926
85476
بی تو این روزا
44113848
4008925
85475
شب آخر
44113876
4008934
85552
سرباز 6ماهه
44113875
4008933
85550

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 41
کوه صبر
44113866
4008931
85517
حکایت غربت
44113858
4008928
85508
دلتنگی
44113857
4008927
85487
بابای خوبم
44113847
4008924
85464
لب گشا
44113828
حکایت عالم سوز
44113827

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 42
قامت خمیده
44113816
4008939
85502
حب علی
67529
یا ام کلثوم
76870
شاهد کرب و بلا
44111928
4005023
76869
مثل غروب جمعه
44111929
4005022
76868
من و زینب
44111927
4005021
76867

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 43
خواهر زینب
44111926
4005020
76866
دختر کوثر
44111925
4005019
76865
علی را دختر
44111924
4005018
76864
سال فاطمی
44111738
4005588
76251
نوروز فاطمی
44111737
4005587
76250
یا زهرا
44111530
4003898
73006

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 44
پرم شکسته
44111529
4003897
73005
لشکر نامرد
44111528
4003890
73004
ای گل خزونم
44111527
4003880
73003
اسم پاکت به نجابت
44111526
4003879
73002
انسیه حورا
44111525
4003871
73001
دردای من 2
44111524
4003870
73000

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 45
دردای من 1
44111523
4003869
72999
چقدرخزون چشمات
44111522
72998
چاه کوفه
44111521
4003867
72997
به همین چادر خاکی
44111520
4003861
72996
پرواز
44110552
جشن میلاد
44110545
72179

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 46
اگه شاهم یا گدایم
44110551
4004157
72178
یار من و علی
44110550
4004189
72209
یار قد کمانم
44110544
4009085
72208
تنها نذار
44110543
4004186
72207
شعله خیزد از دری
44110540
4004185
72206
شکوه خفته
44110539
4004184
72205

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 47
شده جاری
44110538
72204
رمق ندارم
44110537
4004182
72203
پرچم زهرا
44110536
4004181
72202
اومد به یادم غصه ها
44110535
4004180
72201
عقده باز کن
44110534
72200
میان کوچه
44110533
4004172
72199

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 48
مادرم زهرا
44110532
4004171
72198
جان جهان قربان تو
44110530
4004169
72196
چاده های بی کسی 3
44110592
4004178
72195
جاده های بی کسی 2
44110542
4004175
72194
جاده های بی کسی 1
44110541
72193
همای دل غمین
44110529
4004164
72192

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 49
گل نیلوفر
44110528
4004163
72191
غصه یاس 2
44110527
غصه یاس
44110526
4004161
85505
فاطمیه دلا پریشونه
44110525
72190
امام بی یاور
44110548
4004166
72189
دلشوره رفتن
44110524
4004159
72188

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 50
دلربا
44110547
72187
دستی که بسته بود
44110523
4004155
72186
چشمای گل
44110522
4004154
72185
چشم ملک
44110521
4004153
72184
بیمارت ای علی جان
44110546
4009086
72183
بهشت میگن که زیر پای مادره
44110520
72182

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 51
عزای نوروز
44110519
72181
عطر خدا
44110518
72180
امان از دل زینب
44110549
شرمسار
44110377
4009084
72980
شاد و شیدا
44110353
ساعات عمر من
44110354
4004472
70668

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 52
روضه خوان
44110352
4004462
70667
رویای نا تمام
44110326
4004514
85536
عضو ایمان
44110313
امید کرم
44110330
70665
آمد یار دلم
44110314
افتادم دیگر ز پا بابا
44110329
4004515
70664

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 53
افتاده طوطی دلم
44110321
4004513
70663
نوری ز عرش
44110312
4004511
85528
نو بهار
44110311
4004510
85527
نعمت های خدا
44110310
4004505
85524
نذر سبز
44110309
70662
نسیم قدسی
4008962
70661

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 54
ناله
44110320
70660
مولا حیدر
44110308
4004503
85523
مرو
4008961
85521
که زهرا خندونه 2
4008960
85514
همای رحمت
44110307
4004502
85509
حیدر
44110306

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 55
گل یاس و کی دیده
44110319
70659
قل هوالله احد
44110305
4004500
85504
غوغا به پا شد
4008959
85503
غفلت
4008958
70658
قبولم کن
44110324
4004509
85501
فقط با تو
44110323
4004508
85499

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 56
ای به دلهای ما امیری بیا
44110318
4004497
70657
عطر دعا
44110325
4008957
85498
عشق تو حاصل عمر گرانم
44110304
4004496
85497
عشق می کنم
44110303
دعا معراج
44110322
دیدیم دست تو
44110302
4004494
85488

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 57
دلها
44110301
4004493
85486
دل میخونه با زهرا
44110300
4004492
85483
دست شما درد نکنه
44110328
4004499
70656
چشمک ستاره
44110299
4004491
85478
چه می شود
4008956
70655
بود و نبود
44110298

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 58
بی نظیر
44110297
برکه ی نور
44110296
4004484
85473
به هوای تو
44110317
4004489
70654
عزای نوروز
4008969
85463
عصر طلایی
44110316
4004488
85461
اسیری
44110327
70653

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 59
اشهد انا علیا ولی و الله
44110295
4004483
85460
امیر بی نظیر
44110294
4004482
85456
آقام علی
44110293
4004481
85451
ابر بهارم
44110315
4004487
70652
زخم گل
44110258
4004652
85561
یک عمر
44110257
4004651
70629

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 60
یا ابا صالح بیا
44110256
4004650
70628
وصل حبیب
44110253
4008964
85558
توبه
44110291
4004649
85556
تو کوچه
44110252
4008963
85555
تو قدر آب چه دانی
44110251
4004644
70627
تک سوار
44110255
4004645
85554

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 61
سیه پوش
44110250
4004643
70626
شهره افلاک
44110254
4008965
76276
زهرا فدایت
4419264
4006092
85560
زاده ی حیدر
4419263
4006091
85559
یا رضا مولا
4419262
4006090
70578
یا حیدر
4419261
4006089
67533

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 62
وارث ذولفقار حیدر
4419260
4006088
85557
ترانه ی یا علی
4419259
4006087
67532
طاق نصرت
4419258
4006086
67376
تا کی به تمنای وصال
4419257
4006085
67375
سیل اشک
4419256
4006084
67374
ساحل نگاه
4419255
4006083
67373

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 63
سفینه ی امت
4419254
4006082
67372
پیک بشیر
4419253
4006081
67531
ندبه
4419252
67371
می خوام امشب
4419251
4006079
67370
خونه ی من و شما نداره
4419250
67369
کعبه و زمزم
4419249
4006077
67530

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 64
جامه سبزه
4419248
4006076
85510
جاده ها
4419247
4006075
67368
حب علی
4419246
4006074
67367
گل نرگس
4419245
4006073
67366
گل نرگس کی میشه
4419244
4006072
67365
قربونه راهی
4419243
4006071
67528

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 65
قاهرالعدو
4419242
67527
فارس الحجاز
4419241
67364
فدایت شوم
4419240
4006068
67363
ای یاوری غریب
4419239
4006067
67362
ای پیشگاهه
4419238
4006066
67526
ای نور چشم مصطفی
4419237
4006065
67525

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 66
ای که بود
4419236
4006064
67524
ای آرزو ترین
4419235
4006063
67361
دوباره قراره
4419233
4006062
67360
چشم به راه بهار
4419232
4006061
83127
بشارت از خدا
4419231
67523
بازم به هوای تو
4419230
4006059
85472

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 67
باز مثل قدیما
4419229
4006058
67359
با عشق علی
4419228
4006057
83116
از توی آسمونا
4419227
4006056
67521
السلام علیک
4419226
4006055
67358
العجل عزیز زهرا
4419225
4006054
67357
افضل العمل
4419224
4006053
67356

لیست پیشوازها ، اثر گروه شیعه فرکانس 68
اباصالح بیا
4419223
4006052
67355

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,186,823