خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن شناوه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن شناوه 1
جنون 2
68148
هیهات
4418894
امام الرحمه
4418893
68146
یا حیدر 3
4418892
68153
یا حیدر 2
4418891
68152
یا حیدر
4418890
68151

لیست پیشوازها ، اثر حسن شناوه 2
مشتاق
4418889
68150
درب الشوق 3
4418888
68145
درب الشوق 2
4418887
68144
درب الشوق
4418886
68143
جنون 3
4418885
68149
جنون
4418884
68147

لیست پیشوازها ، اثر حسن شناوه 3
عتاب 3
4418883
68142
عتاب 2
4418882
68141
عتاب
4418881
68140

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,345,601