خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمد الحجیرات

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمد الحجیرات 1
لحسین انتمائی
4418880
68284
هالنوح یا زهره 2
4418879
68281
هالنوح یا زهره
4418878
68280
خویه یا حسین 2
4418877
68283
خویه یا حسین
4418876
68282
سامحینی 3
4418875
68287

لیست پیشوازها ، اثر محمد الحجیرات 2
سامحینی 2
4418874
68286
سامحینی
4418873
68285
دعای فرج
4418365

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,943,491