خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مسلم جعفری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مسلم جعفری 1
آنام دیل
44113439
نور عینم
44113673
4007986
81945
عهد و پیمان
44113651
فاطمیه 4
4418478
فاطمیه 3
4418477
فاطمیه 1
4418475

لیست پیشوازها ، اثر مسلم جعفری 2
فاطمه
4418434
57444
کمک زهرا
4418433
57447
پشتیبان علی
4418432
57469
در دویی مولایه دنن2
4418083
68339
سینه سی سینایه دیر
4418084
63204
در دویی مولایه دنن
4418086
68338

لیست پیشوازها ، اثر مسلم جعفری 3
بچه که بودم
4418082
68337

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,768,953,130