خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 1
آخرین قرار6
44128339 44128376
48392
آخرین قرار5
44128316 44128375
48382
آخرین قرار4
44128315 44128374
48377
ریشه پنهان3
48449
ریشه پنهان2
48448
ریشه پنهان4
48447

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 2
پرنده4
48445
نگاه 4
48444
نگاه بیکلام3
48421
حس خوب آشنا4
48409
حس خوب آشنا بیکلام3
48402
ریشه پنهان عشق
44127911 44127962
48446

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 3
ریشه پنهان عشق3
4417457
4002505
43990
وقتی تو پیشمی1
43989
با تو1
4417456
4002504
43988
پرنده2
4417455
4002503
43987
پرنده1
4417454
4002502
43986
پرنده3
4417453
4002501
43985

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 4
نگاه2
4417452
4002500
43984
نگاه1
4417451
4002499
43983
آخرین قرار3
4417450
4002498
43982
ریشه پنهان عشق2
4417449
4002506
43981
با تو2
4417448
4002497
43980
دروغ3
43979

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 5
ریشه پنهان عشق1
4417447
4002496
43978
حس خوب آشنا2
4417446
4002495
43977
آخرین قرار2
4417445
4002494
43976
وقتی تو پیشمی2
43975
آخرین قرار1
4417444
4002493
43974
با تو3
43973

لیست پیشوازها ، اثر علی بهبهانی 6
دروغ1
43972
دروغ2
43971
حس خوب آشنا1
4417443
4002492
43970

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,817,270,451