خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر منصور برهانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر منصور برهانی 1
زیبا نگار (2)
39435
زیبا نگار (1)
39434
شوشتر (3)
39433
شوشتر (2)
39432
شوشتر (1)
39431
مثنوی (برهانی 3)
39430

لیست پیشوازها ، اثر منصور برهانی 2
مثنوی (برهانی 2)
39429
مثنوی (برهانی 1)
39428
آواز سرخ (3)
39427
آواز سرخ (2)
39426
آواز سرخ (1)
39425
آواز آبی (2)
39424

لیست پیشوازها ، اثر منصور برهانی 3
آواز آبی (1)
39423

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,525,483