خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر یحیی زرپنجه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر یحیی زرپنجه 1
زرینچه (3)
39403
زرینچه (2)
39402
زرینچه (1)
39401
زمینی (3)
39400
زمینی (2)
39399
زمینی (1)
39398

لیست پیشوازها ، اثر یحیی زرپنجه 2
تاج اصفهانی (4)
39397
تاج اصفهانی (3)
39396
تاج اصفهانی (2)
39395
تاج اصفهانی (1)
39394
راک و مخالف
39393
آشفته (3)
39392

لیست پیشوازها ، اثر یحیی زرپنجه 3
آشفته (2)
39391
آشفته (1)
39390

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,934,827