خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مشیر همایون

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مشیر همایون 1
زیبایی (3)
39389
زیبایی (2)
39388
زیبایی (1)
39387
صفحات (3)
39386
صفحات (2)
39385
صفحات (1)
39384

لیست پیشوازها ، اثر مشیر همایون 2
پیانوی ایرانی (3)
39383
پیانوی ایرانی (2)
39382
پیانوی ایرانی (1)
39381
پندار نیک (3)
39380
پندار نیک (2)
39379
پندار نیک (1)
39378

لیست پیشوازها ، اثر مشیر همایون 3
آواز ایرانی (3)
39377
آواز ایرانی (2)
39376
آواز ایرانی (1)
39375
آسمان آبی (3)
39374
آسمان آبی (2)
39373
آسمان آبی (1)
39372

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,534,031