خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ابوالفضل کرمی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ابوالفضل کرمی 1
سر در گریبانی چرا
32421
در هجر رویت
32420
سرگشته
32419
می سوزم و می سازم (2)
32418
می سوزم و می سازم (1)
32417
سلطان خرابات
4003361
32416

لیست پیشوازها ، اثر ابوالفضل کرمی 2
دمهای آخر
32415
جان منی
32414
کاروان آه (2)
32413
کاروان آه (1)
32412

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,768,954,123