خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمد دستمزدی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمد دستمزدی 1
تنها شده ام
4416520
400939
32196
صدای آشنا
4416519
400938
32195
پر پرواز
4416518
400937
32194
نگاه من و تو
4416517
400936
32193
خانه عشق
4416516
400935
32189
خانه عشق2
4416515
400934
32188

لیست پیشوازها ، اثر محمد دستمزدی 2
جان من است او3
4416514
400933
32187
جان من است او2
4416513
400932
32186
جان من است او
4416512
400931
32185
همصدا
4416511
400930
32184
غریب
4416522
400941
32183
غریب2
4416521
400940
32182

لیست پیشوازها ، اثر محمد دستمزدی 3
عیب رندان
4416510
400929
32181
عشق و جنون
4416509
400928
32180
الهی
4416508
400927
32179
الهی2
4416507
400926
32178
چشم زدند
400916
32177
چشم آهو
400915
32176

لیست پیشوازها ، اثر محمد دستمزدی 4
بیقرار
4416506
400925
32175
آرزو
4416505
400924
32174
آیینه رو
4416504
400923
32171
عاشق نبودی
4416503
400922
32170

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,220,569