خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر تویگر ایسیکلی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر تویگر ایسیکلی 1
دوباره تنها
4416319
مرداب
4416318
ستاره های سیاه
4416317
خاموش
4416316
تاریکی
4416315
بالاتر از ابرها
4416314

لیست پیشوازها ، اثر تویگر ایسیکلی 2
مادر
4416320
گذشت زمان
4416235
وداع
4416234
4001504
مضطرب
4416233
عشق پنهان
4416232
خرد
4416231

لیست پیشوازها ، اثر تویگر ایسیکلی 3
مرگ
4416230
فاصله
4416229
بی گناهی
4416228
شکننده
4416227
ما را
4416226
اثری از گذشته
4416225

لیست پیشوازها ، اثر تویگر ایسیکلی 4
غم و اندوه از شب
4416224
قبل از طوفان
4416223
فریاد
4416222
انتظار
4416221

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,372,280