خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ونسا-می ونکورن نیکلسون

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ونسا-می ونکورن نیکلسون 1
یانترا
4416189
تصویر دیجیتالی
4416188
توکاتا
4416187
طوفان
4416186
قرمز گرم
4416185
تند
4416184

لیست پیشوازها ، اثر ونسا-می ونکورن نیکلسون 2
پرواز در شب
4416183
لیندا
4416182
می توانیم
4416181
گاز کلاسیک
4416180
خیابان پرلود
4416179
آلگرو
4416178

لیست پیشوازها ، اثر ونسا-می ونکورن نیکلسون 3
احساس عشق
4416177
زندگی
4416176

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,531,539