خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مسعود جاهدو بیژن کامکار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مسعود جاهدو بیژن کامکار 1
صنم
4415571
33201
سبزه و صحرا
4415570
33200
نمی دانم چه در...
4415569
33199
خدای دادگر
33198
گریه مستی
4415568
33197
افتخار آفاق
33196

لیست پیشوازها ، اثر مسعود جاهدو بیژن کامکار 2
چشم آرزو
33195
چه شورها
4415567
33194
چاره دل
4415566
33193
از خون جوانان
4415565
33192
از کفم رها
4415564
33191
عارف و نی.قطعه دوم
4415563
33190

لیست پیشوازها ، اثر مسعود جاهدو بیژن کامکار 3
عارف و نی
4415562
33189
آمان.قطعه دوم
4415561
33188
آمان
4415560
33187

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,759,343